Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Samen Meten aan Luchtkwaliteit in de regio Horst aan de Maas. De grafieken geven de fijnstof emissie metingen weer op de lokatie aan de Witveldweg in Grubbenvorst (gem. Horst aan de Maas). Deze LoPy meetkit is nog in test fase.

logo ver. Behoud de Parel
Een burger initiatief: samen meten we aan luchtkwaliteit samen met o.a. RIVM en anderen.

Dit project is in november 2016 van start gegaan. De eerste meetkit is nu geplaatst in augustus 2018.
De meetwaarden zijn ook te vinden bij Luftdaten.info maps.

 

PM  Meteokeuzeknop
De onderstaande tabel met de recente meetwaarden in de regio.
Met de keuzeknop kan gewisseld worden van type fijnstof: PM of Meteo.
In de legendum kan door aanklikken de grafiek van een bepaalde lokatie aan- of uitgezet worden. Klik "toon" aan voor het aan- of uitzetten van de betreffende grafiekweergave.
Zo nodig kan de legendum door met de linker muisknop op de plaats :: ingedrukt te houden, verplaatst worden.
De grafiek heeft de mogelijkheid om een bepaalde periode van de grafiek te laten zien. Met de "slider" kan de periode vergroot, verkleind of verschoven worden.

Lokale Luchtkwaliteit: de grafieken (fijnstof en klimaat) metingen
in de regio Horst aan de Maas
.
Gebaseerd op Samen Meten metingen en data van o.a. het RIVM
van Thu 11 Apr 2019 tot Thu 2 May 2019 21:55 .
geactualiseerd op 2019-05-02 21:55

In de grafieken worden de sensorkit metingen weergegeven van de meetstation(s) – Lottum Hoogheide (gem. Horst ad Maas) van de organisatie PLIM – in vergelijking met de grafiek van metingen met de eenvoudiger en betaalbare Nova of Plantower sensor van organisatie BdP/Fontys op de locatie Witveldweg Grubbenvorst (gem. Horst aan de Maas) . Pas op: hoewel de grafieken van de landelijke meetstations met referentie apparatuur en de eenvoudiger sensors elkaar redelijk lijken te volgen is de schaal van de grafieken anders: aan de rechterzijde wordt de schaal vermeld van de metingen van de referentie apparatuur, links staat de schaal van de eenvoudiger sensoren vermeld.

Samen met het RIVM wordt gekeken of de procedures voor het meten van PM fijnstofwaarden verbeterd kunnen worden. Als experiment worden de PM10 en PM2.5 fijnstofwaarden gecorrigeerd door de rel. vochtigheidsmeting er in te betrekken. Door toepassing van de beide correcties worden de metingen vergelijkbaar met de referentie fijnstofmetingen van een RIVM/PLIM meetstation in de buurt. Door te clicken met de muis op 'ongecorrigeerd' worden ook de ongecorrigeerde waarden in de grafiek getoond. Het blijkt dat de metingen van Hoogheide verschoven zijn in de tijd. Hierop is ook gecorrigeerd.

De fijnstof sensor telt het aantal fijnstofdeeltjes (PM2.5 en PM10) in een minuut in een periode van telkens 5 minuten. De fijnstofmeting wordt door de fabrikant vervolgens omgerekend naar het gewicht van de deeltjes in µg/m³. In de omrekening wordt geen rekening gehouden met relatieve vochtigheid, regen en andere invloeden. De fijnstof metingen van de RIVM/PLIM landelijke meetstations zijn ook gewichtsmetingen (µg/m³) van gemiddelden per uur. De apparatuur van het landelijk meetstation is geijkt.
Notitie: de meetgegevens van de lokale sensoren worden nog wel onderling gecalibreerd.
Om de hoeveelheid data te beperken zijn de meetwaarden geaggredeerd - een gemiddelde over een periode van 30 minuten voor de sensors en 60 minuten voor de landelijke meetstations. De getoonde periode is de afgelopen 3 dagen. Eens per uur wordt de grafiek ververst.

Revision: 1.9 2018/12/21 11:07 .

Behoud de Parel