Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Logo stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijklantaarn type MySense meetkitSamen Meten aan Luchtkwaliteit in de regio St. Anthonis. Een vergelijkend overzicht van alle PM10 en PM2.5 fijnstof metingen samen met Horst aan de Maas (Grubbenvorst).


Een burger initiatief: samen meten we aan luchtkwaliteit samen met o.a. RIVM en anderen.

Dit project is in november 2018 van start gegaan met ondersteuning van ver. Behoud de Parel. Het aantal MySense meetkits zal in deze regio begin 2020 aanzienlijk worden uitgebreid.

 

PM2.5  PM10keuzeknop
De onderstaande tabel met de recente meetwaarden in de regio.
Met de keuzeknop kan gewisseld worden van type fijnstof: PM2.5 of PM10.
Als achtergronds kleur (en nivo) wordt bij vertoning van een fijnstof grafiek het gezondheidsrisico weergegeven volgens de U.S. Environmental Protection Agency PM2.5 of PM10 24-uurs tabellen.
In de legendum kan door aanklikken de grafiek van een bepaalde lokatie aan- of uitgezet worden. Klik 'toon' aan voor het aan- of uitzetten van de betreffende grafiekweergave.
Bij 'regionale overzichts grafieken' worden er een grafiek getoond met de gemiddelde waarden samen met 50% en 90% spreidingsgrafiek. De individuele grafieken kunnen apart aan- of uitgezet worden door deze een voor een aan te klikken in de legendum. Tav de metingen die bovengemiddeld hoog zijn worden maximaal 3 grafieken direct zichtbaar gemaakt.
Zo nodig kan de legendum door met de linker muisknop op de plaats :: ingedrukt te houden, verplaatst worden.
De grafiek heeft de mogelijkheid om een bepaalde periode van de grafiek te laten zien. Met de 'slider' kan de periode vergroot, verkleind of verschoven worden.

Lokale Luchtkwaliteit: de grafieken (stof) metingen
in de regio St. Anthonis, Oploo, St Anthonis, Cuijk en Landhorst
.
Gebaseerd op Samen Meten metingen en data van o.a. het RIVM
van Sat 29 Aug 2020 tot Sat 19 Sep 2020 07:48 .
V2.15 2020/07/21
data geactualiseerd op 2020-09-19 07:49

In de grafieken worden de sensorkit metingen weergegeven van de meetstation(s) – Vredepeel-Vredeweg (gem. Venray) van de organisatie RIVM. – in vergelijking met de grafiek van metingen met de eenvoudiger en betaalbare Plantower, Sensirion of Nova sensor uitgeruste MySense meetkit op de locatie(s):
Onderstaande meetlokatie lijsten zijn geordend op mate van gemiddelde afwijking in de gehele getoonde periode tav de gemiddelde regionale waarden. Hoogste afwijkende staat bovenaan.
Geordende lijst van lokaties die hogere meetwaarden hebben als het gemiddelde in deze regio:

 1. Boompjesweg Landhorst (gem. St. Anthonis) (PM:Plantower meteo:Bosch GPS:Neo)
 2. Noordkant-1 St Anthonis (PM:Plantower meteo:Bosch GPS:Neo)
 3. Zandkant St Anthonis (PM:Plantower meteo:Bosch GPS:Neo)
 4. Noordkant-3 St Anthonis (PM:Plantower meteo:Bosch GPS:Neo)
 5. Willem-Alexanderlaan Haps (gem. Cuijk) (PM:Sensirion meteo:Bosch GPS:Neo)
 6. Spekklef Oploo (PM:Plantower meteo:Bosch GPS:Neo)
 7. Noordkant-2 St Anthonis (PM:Plantower meteo:Bosch GPS:Neo)
 8. Den akker Ledeacker (gem. St Anthonis) (PM:Sensirion meteo:Bosch GPS:Neo).

Geordende lijst (beste lokatie staat onderaan) van lokaties die lagere meetwaarden hebben als het gemiddelde in deze regio:
 1. Vloetweg Oploo (PM:Plantower meteo:Bosch GPS:Neo)
 2. Lamperen Wanroij (gem. St. Anthonis) (PM:Sensirion meteo:Bosch GPS:Neo)
 3. Kleine Beekstraat St Anthonis (PM:Sensirion meteo:Bosch GPS:Neo)
 4. Schapendreef Landhorst (PM:Sensirion meteo:Bosch GPS:Neo)
 5. Ledeackersestraat Ledeacker (gem. St. Anthonis) (PM:Sensirion meteo:Bosch GPS:Neo)
 6. Klaproosstraat Rijkevoort (gem. St Anthonis) (PM:Sensirion meteo:Bosch GPS:Neo)
 7. Mullemsedijk Stevensbeek (gem. St Anthonis) (PM:Sensirion meteo:Bosch GPS:Neo)
 8. Kerkstraat Westerbeek (gem. St Anthonis) (PM:Sensirion meteo:Bosch GPS:Neo)
 9. Koningslinde Wanroij (gem. St. Anthonis) (PM:Sensirion meteo:Bosch GPS:Neo).

Pas op: hoewel de grafieken van de landelijke meetstations met referentie apparatuur en de eenvoudiger sensors elkaar redelijk lijken te volgen is de schaal van de grafieken anders: aan de rechterzijde wordt de schaal vermeld van de metingen van de referentie apparatuur, links staat de schaal van de eenvoudiger sensoren vermeld.

Het blijkt dat de metingen van enkele meetstations om een of andere reden verschoven zijn in de tijd. Hiervoor is zonodig een tijdscorrectie toegepast.

Samen met het RIVM wordt gekeken of de procedures voor het meten van PM fijnstof waarden verbeterd kunnen worden. Als experiment worden de PM1, PM2.5 en PM10 fijnstof waarden gecorrigeerd door de rel. vochtigheidsmeting er in te betrekken. Door toepassing van deze correcties worden de lokale metingen redelijk tot goed vergelijkbaar met de referentie fijnstof metingen van een RIVM/PLIM meetstation in de buurt.

De fijnstof sensor van deze meetkits telt het aantal fijnstof deeltjes (PM1, PM2.5 en PM10) elke 15 munten voor ca een minuut lang het aantal deeltjes in 6 verschillende groottes. De fijnstof meting wordt door de fabrikant vervolgens omgerekend naar het gewicht van de deeltjes in µg/m³. In de omrekening door de fabrikant wordt geen rekening gehouden met relatieve vochtigheid, regen en andere lokale invloeden.
De fijnstof metingen van de RIVM/PLIM landelijke meetstations zijn ook gewichtsmetingen (µg/m³) van gemiddelden per uur. De apparatuur van het landelijk meetstation wordt periodiek (lokaal) geijkt.
Notitie: Elke sensor is verschillend. De onderlinge verschillen zijn met met tijdrovende regressie tests te corrigeren. Hiervoor is begin 2020 een aanvang gemaakt. Voorlopig worden de vertoonde waarden alleen bijgesteld (validatie) door rare pieken mbv een statistische methode (Chi-kwadraad en Grubbs Z-score), en zg nul en statische waarden (fouten van de sensor) weg te halen bij de berekening van de grafieken. Maw de waarden zijn alleen gevalideerd, niet gecorrigeerd voor onderlinge sensor verschillen en nog niet gecalibreerd (vergeleken met een referentie sensor).
Om de hoeveelheid data te beperken zijn de meetwaarden geaggredeerd - een gemiddelde over een periode van 30 minuten voor de sensors en 60 minuten voor de landelijke meetstations. De getoonde periode is de afgelopen 3 dagen. Eens per uur wordt de grafiek ververst.

Meedenken om de metingen en visualisatie te verbeteren wordt op prijs gesteld. Neem hiertoe contact op bijv. via een email aan 'MySense at BehoudDeParel.nl'.

Behoud de Parel