Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Deze meetkits zijn niet meer actief. In Leunen is in zomer 2019 het RIVM project van start gegaan 'Boeren en Buren' met vergelijkbare meetkits. Zie voor meer informatie de RIVM Boeren en Buren project Venray pagina.

Samen Meten aan Luchtkwaliteit in de regio Venray. Een vergelijkend overzicht van alle PM10 fijnstof metingen samen met Gezond Leefmilieu Venray.

logo Gezond Leefmilieu Venray
Een burger initiatief: samen meten we aan luchtkwaliteit samen met o.a. ver. Behoud de Parel, RIVM en anderen.

Dit project is in juli 2018 van start gegaan. De test meetkits zijn momenteel (nov 2018) niet meer operationeel.

 

PM10  PM2.5keuzeknop
De onderstaande tabel met de recente meetwaarden in de regio.
Met de keuzeknop kan gewisseld worden van type fijnstof: PM10 of PM2.5.
In de legendum kan door aanklikken de grafiek van een bepaalde lokatie aan- of uitgezet worden. Klik "toon" aan voor het aan- of uitzetten van de betreffende grafiekweergave.
Zo nodig kan de legendum door met de linker muisknop op de plaats :: ingedrukt te houden, verplaatst worden.
De grafiek heeft de mogelijkheid om een bepaalde periode van de grafiek te laten zien. Met de "slider" kan de periode vergroot, verkleind of verschoven worden.

Lokale Luchtkwaliteit: de grafieken (fijnstof) metingen
in de regio Teeuwenhofweg Leunen (gem. Venray), Steegse Peelweg Leunen (gem. Venray) en Scheiweg Leunen (gem. Venray)
.
Gebaseerd op Samen Meten metingen en data van o.a. het RIVM
van Mon 5 Nov 2018 tot Mon 26 Nov 2018 12:45 .
geactualiseerd op 2018-11-26 12:45

In de grafieken worden de sensorkit metingen weergegeven van de meetstation(s) – Lottum Hoogheide (gem. Horst ad Maas) van de organisatie PLIM, Nettetal (gem. Kaldenkirchen) van de organisatie NRWF en Vredepeel-Vredeweg (gem. Venray) van de organisatie RIVM – in vergelijking met de grafiek van metingen met de eenvoudiger en betaalbare Nova of Plantower sensor van organisatie BdP/Fontys op de locatie Teeuwenhofweg Leunen (gem. Venray), Steegse Peelweg Leunen (gem. Venray) en Scheiweg Leunen (gem. Venray) . Pas op: hoewel de grafieken van de landelijke meetstations met referentie apparatuur en de eenvoudiger sensors elkaar redelijk lijken te volgen is de schaal van de grafieken anders: aan de rechterzijde wordt de schaal vermeld van de metingen van de referentie apparatuur, links staat de schaal van de eenvoudiger sensoren vermeld.

Samen met het RIVM wordt gekeken of de procedures voor het meten van PM fijnstofwaarden verbeterd kunnen worden. Als experiment worden de PM10 en PM2.5 fijnstofwaarden gecorrigeerd door de rel. vochtigheidsmeting er in te betrekken. Door toepassing van de beide correcties worden de metingen vergelijkbaar met de referentie fijnstofmetingen van een RIVM/PLIM meetstation in de buurt. Door te clicken met de muis op 'ongecorrigeerd' worden ook de ongecorrigeerde waarden in de grafiek getoond. Het blijkt dat de metingen van Hoogheide verschoven zijn in de tijd. Hierop is ook gecorrigeerd.

De fijnstof sensor telt het aantal fijnstofdeeltjes (PM2.5 en PM10) in een minuut in een periode van telkens 5 minuten. De fijnstofmeting wordt door de fabrikant vervolgens omgerekend naar het gewicht van de deeltjes in µg/m³. In de omrekening wordt geen rekening gehouden met relatieve vochtigheid, regen en andere invloeden. De fijnstof metingen van de RIVM/PLIM landelijke meetstations zijn ook gewichtsmetingen (µg/m³) van gemiddelden per uur. De apparatuur van het landelijk meetstation is geijkt.
Notitie: de meetgegevens van de lokale sensoren worden nog wel onderling gecalibreerd.
Om de hoeveelheid data te beperken zijn de meetwaarden geaggredeerd - een gemiddelde over een periode van 30 minuten voor de sensors en 60 minuten voor de landelijke meetstations. De getoonde periode is de afgelopen 3 dagen. Eens per uur wordt de grafiek ververst.

Revision: 1.8 2018/09/17 10:47 .

Behoud de Parel