Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

 Op vrijdag 20 mei staat er op de agenda van de Commissie Ruimte, landbouw en natuur (RLN) van Provinciale Staten van Limburg een debat gepland over het verlenen van een natuurvergunning voor RMS, de mestverwerkingsfabriek die gepland staat aan de Horsterweg in Grubbenvorst. Dat gebeurt naar aanleiding van vragen van de SP aan het college van GS (lees hier het artikel daarover). Het is de bedoeling dat Paul Geurts als vertegenwoordiger van Behoud de Parel tijdens dat debat gaat inspreken.
 
Verschillende mensen gaan naar deze bijeenkomst om de Statenleden duidelijk te maken dat de komst van RMS tegen gehouden moet worden. De bijeenkomst vind plaats in het provinciehuis in Maastricht. Het tijdstip en de plek waar de commissie precies vergaderd is nog niet bekend. Zodra dat bekend is worden de mensen die mee willen gaan naar de commissievergadering, daarover geïnformeerd.
 
Zoals bekend (lees hier) heeft de Raad van State (RvS) eerder al de Watervergunning aan RMS vernietigd. In mei of juni besluit de RvS of de omgevingsvergunning over het bezwaar van Behoud de Parel en omwonenden tegen de door de provincie verleende Omgevingsvergunning. Het zou mooi zijn als Provinciale Staten zich ook zou keren tegen het verlenen van een natuurvergunning. Dan is RMS helemaal schaakmat gezet.
 
Mensen die mee willen gaan, kunnen zich aanmelden bij Paul Geurts (pgeurts1@home.nl) en worden op de hoogte gehouden over een en ander. Er wordt geen gezamenlijk vervoer geregeld. Van iedereen die mee gaat wordt verwacht dat ze het vervoer zelf regelen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel