Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Een bus vol actievoerders is op 18 janurai 2017 vanuit Grubbenvorst naar Den Haag gereisd om te demonstreren tegen de komst van een megastal. Onder grote belangstelling van de media. Zo gingen onder andere een journalist en fotograaf van Dagblad de Limburger mee in de bus (zie bijlage) en voorafgaande aan de reis werden actievoerders van Behoud de Parel geïnterviewd door regionale omroep L1 (de interviews zijn hier te beluisteren).

Doel van de reis: de Raad van State. Die behandelt de bezwaren van Behoud de Parel en omwonenden tegen de door de provincie Limburg verleende vergunning aan het Nieuw Gemengd Bedrijf en dan met name de kippenstal (goed voor 1,2 miljoen kippen) en een mestverwerkingsinstallatie.

Laatste kans
Voor vereniging Behoud de Parel en de omwonenden is de zitting bij de Raad van State de laatste strohalm in een protest dat al tien jaar duurt. De bouw van een megastal voor ruim 1 miljoen kippen kan alleen nog tegengehouden worden door de RvS (lees hier meer over de zitting bij de Raad van State).

Voortvarende reis
Om tien uur vertrok de bus, vol met mensen die zeer verontrust zijn over de komst van het NGB (naast de 1,2 miljoen kippen ook nog eens 30.000 varkens, een composteerderij, een slachterij en een mestverwerkerij) en de nadelige gevolgen van dat bedrijf op de volksgezondheid. Tijdens de reis speelde muzikant Pieter Simons actieliederen, die met volle borst meegezongen werden. De organisatie heeft broodjes en koffie meegenomen voor onderweg.

De bus zit vol

Broodjes voor onderweg

Op naar de rechtszaal

Bij aankomst bij de Raad van State werden de actievoerders opgewacht door Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, die de “Parels” een hart onder de riem stak.

De voorzitter van Behoud de Parel met Marianne Thieme (Parttij voor de Dieren)
Buiten de actievoerders die met de bus zijn gekomen, bleken er ook nogal wat sympathisanten van Behoud de Parel op eigen houtje naar de zitting gekomen. Resultaat: een volle zaal.

Volle zaal bij de Raad van State
Discussie
Al in het begin van de zitting ontstond een felle discussie tussen de eigenaren van het NGB en één van de juridische ondersteuners van Behoud de Parel en omwonenden, Valentijn Wösten. De advokaat van het NGB had op het laatste moment een rapport opgestuurd naar de Raad van State. Het rapport handelde over de geluid dat het NGB zou opleveren. Voor Behoud de Parel één van de punten van kritiek. De late inzending van het rapport had duidelijk als doel, te voorkomen dat de tegenstanders van de gigastallen nog tijdig kritiek konden formuleren op de inhoud. Vanuit de jurist die Behoud de Parel en omwonenden ondersteunt in de juridische strijd werd een brief gestuurd aan de Raad van State, om te voorkomen dat de vertegenwoordigers van het NGB in hun opzet zouden slagen (zie brief aan de Raad van State in de bijlage)..

Conclusie
De discussie naar aanleiding van het rapport leidde tot een schorsing en tot naarstig overleg bij alle partijen. Uiteindelijk terug in de rechtszaal werd besloten dat Behoud de Parel 4 weken extra krijgt om te reageren op het rapport van het NGB en de daaraan gekoppelde argumenten tegen de bezwaren van Behoud de Parel. Op de reactie van Behoud de Parel mag het NGB dan weer haar reactie doorgeven aan de Raad van State. Er komt geen extra zitting meer. De Raad van  State doet waarschijnlijk binnen zes weken na de laatste reactie van het NGB schriftelijk uitspraak.

Naast de discussie over het geluidsrapport was er tijdens de zitting veel aandacht voor de argumenten van Behoud de Parel over de geluidshinder, de geuroverlast én de directe amoniakschade die het NGB zou veroorzaken in de directe omgeving en dan met name bij een rozenkweker, die met zijn bedrijf grenst aan het perceel van het NGB.

Beraadslagingen tijdens de schorsing

Tijdens de zitting heeft de provincie (de vergunningverlener) overigens aangegeven dat ze nog een verweerschrift zouden hebben ingestuurd naar de Raad van State ten behandeling in de zitting. Dat zou dan op 20 december 2016 gedaan moeten zijn. Maar bij Behoud de Parel, de omwonenden, hun advocaten en bij de Raad van State is hier echter niets over bekend. Ruud Verkoijen, de advocaat van Behoud de Parel en omwonenden, heeft hier een brief over gestuurd naar de Raad van State. Uiteindelijk heeft de Raad van State besloten het later alsnog toegestuurde verweer (zie bijlage) meegenomen zal worden in haar beoordeling. Verkoijen geeft aan het vreemd te vinden dat de vergunninghouder, het NGB (in dit geval vertegenwoordigde door Kuijpers Kip) stelt dat er schermen nodig zijn om aan de geluidsvoorschriften te kunnen voldoen en de provincie zegt dat dit niet mogelijk is. Als er schermen nodig zijn, zou dit tot een te ingrijpende aanpassing van de aanvraag leiden die niet zomaar even afgedaan kan worden.

Niet alleen de media hebben interesse voor de actie van Behoud de Parel.in Den Haag. Ook politici (Tweede Kamerleden) lieten van zich horen, zoals bijvoorbeeld Henk van Gerven (SP) die via twitter wees op de actie en Marianne Thieme (PvD), die op facebook aandacht besteedde aan de actie en zelf aanwezig was bij de zitting.

Bijlagen:

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel