Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Al jaren probeert veeboer Haenen diens varkenshouderij aan de Kleefsedijk in Sevenum uit te breiden. Tot nu toe is hem dat niet gelukt. Mede vanwege verzet van omwonenden, die daarin aanvankelijk gesteund werden door het gemeentebestuur van Horst aan de Maas. Nu lijkt het college van B&W toch mee te gaan werken aan de plannen van Haenen (zie eerder artikel op deze website). Maar inmiddels dient zich een derde partij aan, die moeite heeft met de komst van de nieuwe stallen. Ondernemers uit de toeristische sector, die vrezen voor stank die bezoekers weg zullen jagen...

Toverland, De Schatberg, De Turfhoeve en Hotel Tullip Inn hebben hun zorgen daarover geuit in een brief aan de gemeenteraad en B&W van Horst aan de Maas. De bedrijven stellen dat de toekomstige geuruitstoot hoger zal zijn dan het bedrijf - mede via oud-wethouder en oud-gedeputeerde Ger Driessen (CDA) die de varkensboer bij staat in zijn plannen - heeft beweert in een gesprek tussen Haenen en de toeristische ondernemers. Zij baseren hun zorgen op een notitie die bij de bij de gemeente ingediende plannen hoort. Daarin staat dat de emissie gaat stijgen van 21.307 naar 28.890 odeurunits per tijdseenheid. In Dagblad de Limburger (19-5-'17) geeft Ronald Hopzak van De Schatberg aan dat de ondernemingen niet meer weten wie ze moeten geloven en dat ze hopen dat de politiek een voor het gebied De Peelbergen juist besluit zal nemen.
 

De ondernemers refereren in hun brief aan het op 24 juli 2006 vastgestelde Bestemmingsplan Park de Peelbergen, waarin de Kleefsedijk de zuidgrens van het toeristische gebied werd: “De verwachte functionele omslag van de daar nog aanwezige agrarische bedrijven moet goed gaan aansluiten bij reeds bestaande toeristische/recreatieve voorzieningen (onder andere het AC-Motel)", stond er in dat bestemmingsplan.

Eén week na het vaststellen van het bestemmingsplan (op 31 juli 2006) diende veeboer Haenen de startnotitie van Klevar in, waarbij de veeboer pleitte voor een LOG (landbouwontwikkelingsgebied) aan de Kleefsedijk. In een ingezonden stuk in de Hallo reageerden omwonenden op de dreiging van de uitbreiding van de varkensstallen. "Als iets elkaar bijt dan is het natuurlijk de bestemming toerisme en de bestemming LOG", aldus de omwonenden. Zij schreven in hun artikel wat zich eerder afgespeeld heeft rondom de plannen. "De provincie heeft jaren hemel en aarde bewogen om het LOG (tegen de wil van de gemeente) gerealiseerd te krijgen, wat uiteindelijk niet gelukt is. Echter nog steeds wordt er enorme druk uitgeoefend om aan de Kleefsedijk een megafarm toe te staan. Horst aan de Maas staat op het punt om een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied aan te nemen. De toeristische sector is in de jaren enorm gaan groeien, dus je zou verwachten dat de bedoeling (van 2006) om het gebied als recreatief gebied aan te wijzen, nu heel zeker uitgevoerd zou gaan worden. Echter, die ene boer met die ene adviseur (Ger Driessen van het CDA, noot redactie) blijken zoveel invloed te hebben dat dit nog steeds ernstig ter discussie staat. Terwijl Horst al genoeg varkens heeft".

De omwonenden tekenen in hun ingezonden artikel de situatie van de veeindustrie in Horst aan de Maas: "We staan (volgens het CBS) in Nederland op plek vijf wat betreft het aantal varkens. Dat wil zeggen dat er enkel in Horst aan de Maas méér varkens (268.006 stuks) rondlopen dan in de hele provincie Drenthe, óf Friesland, óf Groningen, etcetera. En dan nog zitten er diverse grote aanvragen in de pen".

Wat betreft de informatie die de toeristische sector tijdens een overleg met bovengenoemde adviseur ontvangen heeft, stellen de omwonenden dat het zeer kwalijk is dat de ondernemers onjuist zijn geïnformeerd over de geurtoename van de plannen aan de Kleefsedijk. "Als je van een kleine zeugenhouderij (met 2.000 dieren, vooral biggen, qua uitstoot iets van 900 mestvarkens) een megafarm met 8.280 mestvarkens maakt, ga je de omgeving onvermijdelijk opzadelen met een enorme stankoverlast. Dat wijzen zelfs de eigen cijfers (waarin vanwege inzet van luchtwassers 85 procent is weg gerekend) van het bedrijf uit. En dat kán niet de ­bedoeling zijn in een voor de gemeente zo belangrijk toeristisch gebied", aldus de omwonenden.

In Provinciale Staten en de gemeenteraad van Horst aan de Maas is vaker aandacht besteedt aan de plannen van Haenen. Zo nam de SP al stelling in 2012 (zie hier). En D66 besteedde er onlangs nog aandacht aan in een artikel in Hallo (zie hier).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel