Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Tijdens de ledenvergadering van vereniging Behoud de Parel op dinsdagavond 5 september kon Teus Hagen vol trots zijn apparatuur demonstreren aan de leden.

MySense op de vergaderingMySense sensors

Met de apparatuur, die in samenwerking met het onder andere het RIVM tot stand is gekomen, kan de aanwezigheid van fijnstof in de omgeving worden gemeten. Ook bestaat de mogelijkjheid de apparatuur te gebruiken om te weten hoeveel fijn stof er in de IV-stallen aanwezig is en hoeveel er - na filtering door een luchtwasser - er uitgestoten wordt.

Geïnspireerd door vele burgerinitiatieven in stedelijke gebieden is door de vereniging Behoud de Parel een sensorkit ontwikkeld. De kit is opgebouwd uit een soort van “Lego” software en hardware steentjes: modulair en uitbreidbaar met vele sensors, mogelijke dataformaten, sensor configuratie en management. Er is uitvoerig gebruik gemaakt van software ontwikkelingen in binnen en buitenland.


De kit meet- en uitvoermogelijkheden: lokatie- en meteogegevens (GPS, Grove/Adafruit/Seed), fijnstof (Dylos, Nova, Shiney, Plantower), gassen (Alpha Sense: ammoniak, stikstof-, koolstof-, zwaveloxides en ozon), metadata en data archivering (spreadsheet, Influx, MySQL, HTTP), internet verbindingen (LAN, WiFi, LoRaWan), remote control, update management en calibratie van de sensoren. De gassensoren voor de kit worden ontwikkeld samen met Fontys GreenTechLab .

Alle software (Python) is open source en is beschikbaar gesteld via Github .

De ontwikkeling en calibratie zijn inmiddels afgerond, een goede behuizing voor de kits is gevonden en de gassensoren zijn getest. De eerste veldtesten kunnen starten. Daarna volgt een uitrol van 10-15 sensorkits plaats op afwisselde locaties in de regio.

Meer informatie over. voortgang, resultaten, FAQ en grafieken met meetgegevens van landelijke meetstations in de regio Limburg is te vinden op de website van Behoud de Parel Samen-Meten . De uitgebreide projectdocumentatie, rapportages en software is vrij beschikbaar en is te downloaden via Github .

In het kader van “citizen science in beeld” heeft het RIVM een filmpje gemaakt van de MySense sensorkit ontwikkeling (voorjaar 2017). Het kennisportaal "Samen meten aan luchtkwaliteit" van het RIVM, waar meer - vergelijkbare - initiatieven beschreven worden, kunt u hier vinden. Het project van Behoud de parel staat bij het RIVM gemeld als "sensor kit van lego" om aan te geven van de modulaire opzet van MySense.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel