Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 1 juli trad de nieuwe landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Dit programma maakt economische ontwikkeling mogelijk en zorgt gelijk voor de bescherming van waardevolle natuur, de Europese Natura 2000-gebieden. De provincie Noord-Brabant maakt van de mogelijkheid gebruik om extra regels op te leggen voor veehouderijen in Zuidoost- en Midden-Brabant.

Stop op ontwikkelingen voor natuur en leefomgeving

De PAS is een landelijk programma. Ontwikkelruimte bij gevoelige natuurgebieden kan alleen als de belasting voor de gebieden (stikstofuitstoot) niet te hoog wordt. Provincies hebben de mogelijkheid aanvullende regels vast te stellen. Brabant doet dat voor met name 4 kwetsbare natuurgebieden in de regio Zuidoost- en Midden-Brabant, die onder druk staan van vooral veehouderijen.

Met de extra regels staat de provincie rond de betreffende natuurgebieden vrijwel geen nieuwe milieubelastende ontwikkelingen meer toe. Dat betekent dat bedrijven innovatief te werk moeten gaan, vindt de provincie. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten de ontwikkelingsruime die de PAS biedt uit te smeren over zes jaar. Bedrijven die pas later willen uitbreiden, krijgen dus ook een kans.

Gedeputeerde Staten willen met de maatregelen gehoor geven aan Europese verplichtingen rond natuurbescherming. Maar vooral willen zij een duidelijk signaal afgeven: het is de provincie ernst met het terugdringen van de overlast.

Meningen verdeeld

Hans Huijbers, voorman van de ZLTO, denkt dat de aanvullende voorwaarden een averechts effect zullen hebben. Boeren hebben geïnvesteerd in betere technieken: goed gedrag wordt nu afgestraft en stilzitters worden beloond. Bovendien schendt de provincie de afspraken van de afgelopen jaren: het terugdringen van ammoniakemissies in ruil voor meer ontwikkelruimte.

Ook de Nederlandse Vakbond Varkenshouders is ‘ontstemd’. De provincie gebruikt de PAS voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoelt is. Ook de NVV denkt dat de regels juist zorgen voor stilstand en achteruitgang.  

De Brabantse natuur- en milieuorganisaties zijn juist blij met de strengere stikstofregels. ‘Dit is een stap in de goede richting voor een aantal kwetsbare natuurgebieden in Brabant en voor Brabantse burgers die al jarenlang overlast ervaren van de intensieve veehouderij,’ schrijven zij. Het liefst zien de organisaties ook nog dat de regels worden aangevuld met een beperking van het aantal dieren in delen van Brabant.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel