Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

stop derogatie mestStichting Dier & Recht is een campagne gestart tegen een verlenging van derogatie voor Nederland. De Europese Commissie besluit binnenkort of Nederland de komende vier jaar nogmaals een ontheffing (derogatie) krijgt om veel meer mest uit te rijden dan andere EU landen. Indien die verlenging van de ontheffing wél verleend zou worden, zou dat volgens Dier & Recht rampzalige gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van mens en dier.

Nederland heeft naar verhouding de meeste dieren van alle EU-landen en heeft een enorm mestoverschot. EU-normen voor fosfaat, nitraat en ammoniak worden structureel overschreden en varkens- en melkveehouders frauderen systematisch met mest, landbouwsubsidies en aantallen dieren.

Mensen in de omgeving van de vee-industrie hebben vaker last van longaandoeningen, weilanden, grond- en oppervlaktewater zijn ernstig vervuild en de biodiversiteit holt achteruit. De weerzin van Nederlandse burgers tegen de intensieve vee-industrie en het uitrijden van mest groeit met de dag.

Volgens de stichting is er nu een unieke kans om de vervuilende en dieronvriendelijke intensieve veehouderij aan te paken. Zonder derogatie zal met name de intensieve varkenshouderij fors moeten krimpen. Met als gevolg minder dierenleed, milieuvervuiling en gezondheidsschade voor mens en dier.

Dier & Recht start een petitie om de EU te informeren dat er geen nieuwe derogatie verleend mag worden. Samen met zoveel mogelijk organisaties en burgers wil de stichting de Europese Commissie duidelijk maken dat Nederlandse burgers strontziek zijn van het mestoverschot en de intensieve vee-industrie.

Mee doen
De Sticting Dier & Recht roept iedereen op om de campagne te steunen. Door de petitie te tekenen.Ga naar www.stopderogatie.nl voor alle informatie over de campagne.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel