Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

 In een vergadering van  de commissie Ruimte van Provinciale Staten van Limburg op 1 september 2017 heeft gedeputeerde Mackus medegedeeld dat de provincie bezig is met het opstellen van een notitie, waarin onder andere de vragen van Partij voor de Dieren, Groen Links en de Partij Voor de Vrijheid aan de orde komen (lees hierover meer in dit artikel). De vragen handelden onder andere over de te nemen maatregelen tegen nde komst van Intensieve Veehouderijen (IV) vanuit Brabant naar Limburg. Als gevolg van de strenge maatregelen die 'Brabant' genomen heeft. Op 6 oktober zou deze notitie worden behandeld. Nu heeft gedeputeerde Mackus echter laten weten dat pas op 17 november in gegaan kan worden op de vragen van Partij voor de Dieren, Groen Links en de PVV. Pascale Plusquin is het daar niet mee eens.

Volgens Pascale Plusquin zet Mackus door diens getreuzel met de landbouwnota de sluizen open voor megastallen vanuit Brabant. De reden voor het uitstel zou zijn, dat er nog een economisch onderzoek moet komen. Pascale Plusquin, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: ”Dit is het slapste excuus dat ik in jaren heb gehoord. Zo kunnen in de tussentijd ondernemers die in Brabant en Gelderland niet meer terecht kunnen, vergunningen aanvragen in Limburg. Zo lang er geen nieuw beleid is, moeten die worden toegekend! Wij zullen in de Statenvergadering van volgende week vrijdag een motie indienen om die aanvragen niet in behandeling te nemen. Dan kunnen andere partijen laten zien of ze Limburg echt willen beschermen tegen een invasie van megastallen”. Daartoe - zo heeft Partij voor de Dieren aangekondigd - zal een motie worden ingediend voor een voorlopige bouwstop.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel