Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel is vooral actief in Noord-Limburg, onder andere met betrekking tot ontwikkelingen in de Intensieve Veehouderij. Daarbij speelde het verzet tegen de komst van het NGB een grote rol. Inmiddels staat dat Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst. Maar in ieder geval niet zo megalomaan dan eerder gepland. Niet 1,2 miljoen kippen, maar 250.000. Niet 30.000 varkens maar “slechts” 20.000. En geen mestvergistingsinstallatie. Maar er dienden zich andere “dossiers” aan. Denk aan de “blokkendozen” op Greenport, met de bijbehorende massale huisvesting van arbeidsmigranten, die nu de aandacht vragen van de vereniging.

Behoud de Parel heeft zich in het verleden steeds bemoeid met verkiezingen, zowel lokaal als provinciaal. Dat was en is nodig, want veel van de ontwikkelingen in de politiek hebben invloed op de dagelijkse werkelijkheid in Noord-Limburg. Met de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 22 november  in het verschiet willen wij u als Behoud de Parel  graag overwegingen mee geven die wellicht van invloed zijn op uw uiteindelijke keuze. Maar allereerst willen wij u vragen in ieder geval te gaan stemmen. Het is een democratisch recht en met uw stem (en die van uw buren, familie en vrienden) kunt u écht veranderingen teweeg brengen.

Maar ook op wie u gaat stemmen, is van groot belang. Van groot belang, omdat de Tweede Kamer  gaat over zaken als planologie, de intensieve veehouderij (denk aan de stikstofcrisis), de beschikbaarheid van betaalbare woningen en arbeidsmigranten.

Heeft u sympathie voor het gedachtegoed van vereniging Behoud de Parel en wilt u weten welke partijen bij de standpunten van Behoud de Parel aansluiten? De SP en de Partij voor de Dieren komen - met hun stemgedrag - het meest overeen met de standpunten van Behoud de Parel. Beide partijen streven naar een echte systeemverandering, waarbij de boeren veel meer in balans met de natuur produceren en losgeweekt zijn van de landbouwketen, gevormd door onder andere de banken (de RABO voorop), veevoederproducenten, de slachterijen, de supermarkten en de grote handelshuizen. De landbouw in Nederland is dan meer gericht op productie voor de regio (inclusief aanpalende gebieden in Duitsland en België). Daardoor kunnen ze een betere prijs bedingen voor hun producten en zijn ze minder afhankelijk van de internationale “markt”.

Ook de plannen van PvdA/Groen Links staan dicht bij onze vereniging, evenals – in mindere mate – D66 en Volt. Uit onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving blijkt dat vooral bij D66, PvdA/GL en Volt het economische perspectief van veel boeren en ook van bedrijven in de keten onder druk komen te staan. Bij D66, PvdA/GL en Volt nemen de emissies wel extra af en is er een grotere krimp van de dierlijke sector. Dat heeft als doel onder meer de natuur te beschermen, maar het in 2030 halen van een halvering van de stikstofreductie is zelfs bij PvdA/GL niet in zicht. Zo meldde de Volkskrant dat Frans Timmermans zondagavond 5 november vriend en vijand verraste met zijn spontane 'handreiking aan jonge boeren'. De lijsttrekker van GroenLinks-PvdA maakte in het RTL-debat duidelijk dat 2030 voor hem niet heilig is als doeljaar voor de halvering van de landelijke stikstofuitstoot. Dit terwijl in het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA letterlijk staat: 'We houden vast aan het doel om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren.' De draai van de van origine PvdA-partijman Timmermans lijkt erg op de draai die we kennen van de PvdA in de gemeenteraad van Horst aan de Maas tijdens de discussies over de komst van het NGB. In de eerste termijn omarmde de PvdA altijd de doelen van Behoud de Parel, maar in tweede termijn maakte ze een draai van 180 graden en stemde ze toch vóór de voorstellen van het door bet CDA gedomineerde college van B&W. Lees het commentaar van jurist Valentijn Wösten op deze draai: De PvdA en stikstof, driemaal kraait de haan.

Partijen als VVD, BBB, NSC en CDA liggen ver af van onze visie. VVD, het CDA en hun klonen BBB en NSC nemen steeds weer – zo blijkt uit de dagelijkse politieke realiteit – de belangen van de keten als uitgangspunt: de concurrentie op de wereldmarkt is voor hen bepalend, niet het belang van boeren in balans met de natuur, alhoewel ze in hun propaganda wel steeds de schijn willen opwekken de belangen van de boeren te verdedigen. Om te zien wat de partijen de afgelopen jaren gestemd hebben, kunt u gebruik maken van de Stemchecker van de Volkskrant (De Stemchecker - Tweede Kamerverkiezingen 2023). Hebt u nog geen idee op wie u wilt stemmen, vul dan de stemwijzer in (https://tweedekamer2023.stemwijzer.nl/#/).

Draag mens en natuur een warm hart toe en ga woensdag 22 november 2023 stemmen!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel