Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst heeft op 23 november 2020  een brief gestuurd naar de gemeente Horst aan de Maas (lees hier het artikel over die brief) , waarin de vereniging financiële steun vraagt om het fijnstofmeetprject MySense verder te kunnen ontwikkelen. Met de meetkit van MySense kan onder andere de mate van uitstoot van fijnstof bij bijvoorbeeld een IV (Intensieve Veehouderij)-bedrijf  gemeten worden. Onlangs besteedde de Volkskrant nog aandacht aan het fijnstofmeetprject van Behoud de Parel in een artikel in het wetenschappelijk katern. En in oktober 2020 werd het project door dagblad Trouw op een derde plek geplaatst in de Duurzame Top 100. Op 16 maart 2021 antwoordde het college van B&W op de brief van Behoud de Parel, nadat de vereniging bij de gemeenteraad gemeld had, dat het college maar niet antwoordde op de brief (lees hier het artikel over de behandeling van de melding door de gemeenteraad).

In het antwoord van B&W aan Behoud de Parel (zie bijlage) schrijft het college dat ze het initiatief van Behoud de Parel om meetapparatuur te ontwikkelen toejuicht. Daarbij verwijst B&W naar ontwikkelingen met betrekking tot burgerinitiatieven, "citizens science" (burgerwetenschap), de ondertekening door de gemeente Horst aan de Maas van het Schone Lucht Akkoord (overigens gebeurde die ondertekening pas nadat verschillende partijen in de gemeenteraad het college daartoe maanden) én regionale pilots met metingen op locatie. Het college erkent dat "meten" op landelijk en regionaal niveau steeds nadrukkelijker in beeld komt als feitenverzamelaar en om objectieve informatie te verkrijgen over uitstoot van ongezonde stoffen. Daartoe sluit het college aan bij de stelling van Behoud de Parel dat de gemeente Horst aan de Maas met financiële ondersteuning van het meetproject van Behoud de Parel bij kan dragen aan een algeheel bewustzijn in de gemeente met betrekking tot de bronnen en effecten van luchtvervuiling, mede in het kader van het streven van de gemeente naar “De Gezondste regio 2025” en daarmee kan de gemeente ook een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en verfijning van een hulpmiddel dat bedrijven in de gemeenten kunnen gebruiken om hun bedrijfsvoering (m.b.t. eventuele uitstoot) te monitoren en waar nodig bij te stellen. Behoud de Parel liet toentertijd aan B&W weten dat de vereniging graag bereid is op dit punt samen te werken met alle bedrijven in Horst aan de Maas die daar hun voordeel mee denken te kunnen behalen.

De gemeente schrijft in de brief dat zij met "belanghebbenden" (wie dat zijn wordt uit de brief niet duidelijk) in gesprek zijn over het inzetten van meettechnieken, die weergeven wat de feitelijke uitstoot is bij bedrijven. En vanuit dat oogpunt wil de gemeente ook graag in gesprek gaan met Behoud de Parel om te bespreken wat de wensen van de vereniging zijn en hoe Behoud de Parel betrokken kan worden bij de trajecten die al zouden lopen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel