Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DEN BOSCH - In een aantal gemeenten in Brabant zijn veehouderijen dertien jaar geleden voor het laatst gecontroleerd op het naleven van vergunningen. Ook bedrijven zelf houden zich niet aan de afspraken.

In twaalf van vijftien onderzochte gemeenten hebben ze regels overtreden waarbij gemeenten niet adequaat hebben opgetreden. Dit blijkt uit een steekproef van de provincie.

Te hoge uitstoot
De volgende overtredingen kwamen aan het licht: een te hoge uitstoot van ammoniak en fijn stof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer of andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring. Voor de controles zijn (melk)rundveebedrijven, varkenshouderijen, pluimveebedrijven en vier gemengde bedrijven bezocht.

Veehouderijen worden nog niet in alle onderzochte gemeenten gezien als een probleem. Er is weliswaar toezicht op deze sector, maar dat heeft in sommige gemeenten (nog) geen hoge prioriteit, zo staat letterlijk in het rapport (zie bijlage). Ze hebben hiervoor te weinig geld en personeel.

Meer en beter controleren is gewenst
Als gemeenten meewerken, is het mogelijk om alle veehouderijen in Brabant binnen drie jaar op een uniforme manier te controleren. Méér en beter controleren van veehouderijen is gewenst: de steekproef onder vijftien gemeenten heeft veel tekortkomingen aan het licht gebracht. In vijf van de onderzochte gemeenten was het zeven tot dertien jaar geleden sinds de laatste controle. Bij alle vijftien gemeenten werden tekortkomingen geconstateerd.

Alle gemeenten uit de steekproef hebben van de provincie een rapport gekregen. Alle gemeentebesturen in Brabant hebben bovendien het dringende verzoek ontvangen het toezicht op veehouderijen te intensiveren.

Bron: Omroep Brabant
Zie ook de site van de Provincie Brabant en hier een kritisch artikel van Mens, Dier en Peel over de rol van de Provincie.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel