Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het platform "Minder Beesten", een samenwerkingsverband van  bewoners- en milieugroeperingen in Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg (o.a. uit Nederweert, Venray, Horst en Grubbenvorst) organiseerde een informatie- en discussieavond in Deurne op 29 november 2017. Twee vooraanstaande sprekers waren uitgenodigd.
Bijeenkomst Minder Dieren Deurne
Floor  Haalboom (historica) is in september 2017 gepromoveerd op de geschiedenis betreffende infecties tussen mens en veehouderij tussen 1988 – 2001. En Dick Veerman, hoofdredacteur Foodlog een online opinievormend blog op het gebied van voedsel en voeding.

Spanning tussen volksgezondheid en economische belangen van boeren.
Floor Haalboom ging in haar verhaal op de geschiedenis van de Intensieve Veehouderij in de periode 1989 en 2001. Daarin kwam de spanning naar voren tussen de positie van de huisarts en de veearts, die nog eens versterkt werd door de waarschuwingen van wetenschappers inzake zoönosen (kleine deeltjes in de lucht, die infecties van die naar mens over kunnen brengen). Ook gezondheidsproblemen als TBC (1890-1922), influenza (1918-1958), salmonella (1956-195) en BSE (1986-2010) passeerden de revue. Haalboom stelt dat de gebeurtenissen rondom volksgezondheid altijd tot hevige debatten hebben geleid. Waarschuwingen van wetenschappers in deze situaties leidden niet tot coöperatie tussen “huisarts” en “veearts”. Goede communicatie tussen deze beroepsgroepen kwam en komt nog steeds maar stapvoets op gang. De boer is in principe gericht op "handel" (de verkoop van zijn producten) en de veearts (of diergeneeskunde) is daarin ondersteunend en feitelijk dus ook gericht op "handel". Het economische belang staat bij hen voorop. De huisarts richt zich op de gezondheid van mensen. Daarbij prevaleert de volksgezondheid. Die twee posities gelden al eeuwen lang. De prioritering van verantwoordelijkheden schuift ook voortdurend op politiek niveau. Kijk bijvoorbeeld naar welk ministerie op welk terrein bepalend is. Bij de uitbraak van Q-koorts was vooral "Landbouw" bepalend en kwam het ministerie van Volksgezondheid pas later in beeld. Floor Haalboom pleit met nadruk op wat ze noemt “One Health”: pak beide disciplines tezamen aan. Zorg voor coöperatie. Zie voor verdere informatie ook het bericht in De Volkskrant.

"Over tien jaar is er de helft minder vee".
Voedingsdeskundige Dick Veerman hield in duidelijke en simpele woorden de toehoorders voor wat er op dit moment gebeurt in Europa op het gebied van vleesproductie: op de middellange termijn is het buitenland zelfvoorzienend en de kwaliteit van de vleesvoorziening op peil. We kunnen op dit vlak vanuit Nederland niet meer concurreren met het buitenland. Met andere woorden: binnen tien jaar wordt in Nederland het aantal stuks vee zo'n 50 tot 70 procent verminderd! Dat betekend het einde van de huidige bio-industrie. In Oost-Europa kunnen ze 40% goedkoper produceren. Op de kostprijs kan "Nederland" de slag niet winnen.

De 200 miljoen die de politiek heeft uitgetrokken voor de sanering van varkenshouderij noemde Veerman onvoldoende. De enorme bedragen aan leningen die uitstaan in de veehouderij kunnen naar zijn idee niet meer afgelost worden. Hij schat dat bedrag op zo'n 10 tot 20 miljard euro, een grove berekening die hij samen met een bankier maakte. Dat verlies zal ooit genomen moeten worden, aldus Veerman. Het is volgens de spreker een taboe-onderwerp. "Niemand spreekt er over. Ondertussen gaan we met hangen en wurgen verder". Er blijven straks alleen veebedrijven over die produceren voor de binnenlandse markt. Het prijskaartje voor de samenleving zal waarschijnlijk boven de 15 miljard uitkomen.

We zitten volgens Veerman vast in het oude vertrouwde frame van “Nederland moet handel drijven en de bio-industrie is daarvoor een belangrijke motor”. Het gevolg is dat veehouderij, de banken (en dan met name de Rabobank) en een deel van de politiek zich blijven vastklampen aan het exportverhaal. Dat blijkt nog eens uit de reactie van Koen van Bergen (sectorspecialist van Food & Agri van de Rabobank). Hij ziet nog volop kansen voor de exportpositie van de Nederlandse veeindustrie. Als de boeren maar meer marktgericht werken en oog hebben voor de maatschappij hebben. Nederlands vlees en eieren staan volgens hem bekend om hun hoge kwaliteit met veel aandacht voor voedselveiligheid. En in andere (concurrerende) landen nemen de eisen op gebied van milieu en dierenwelzijn ook toe, met alle gevolgen voor de kostprijs daar. Dat neemt volgens Veerman dat we blijven hangen in het spanningsveld tussen enerzijds "economie" en anderzijds "volksgezondheid". En dat leidt volgens de hoofdredacteur van Foodlog alleen tot een "lawaaidiscussie". Die discussie leidt niet tot wederzijds begrip en betekent dat we doormodderen tot het failliet van de veehouderij is bereikt.

Behoud de Parel Stel de Plannen bijDe debatavond kreeg nog een Noord-Limburgs tintje. Pieter Simons - de "huiszanger" van Behoud de Parel uit Grubbenvorst - sloot de avond samen met een tiental leden van Behoud de Parel af met zijn lied “Stel nu toch die plannen bij”.

Het TV-programma "Nieuwsuur" heeft twee weken lang interviews en opnames gemaakt in Deurne over de conflictsituatie tussen burgers en de intensieve veehouderij. Maria Derks, voorzitster van *Stop de Stank" in Deurne stelde in haar inleiding op de debatavond de enorme dichtheid van varkenshouderijen aan de kaak: het aantal varkens van 275.000 hier is bijna het tienvoudige van het aantal inwoners (32.000) in Deurne. Nieuwsuur besteedde twee uitzendingen aan de situatie in Deurne.

De uitzending van 16 oktober is hier te zien. De uitzending van 2 november (waarin ook beelden van de debatavond) is hier te zien.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel