Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In Brabant worden er binnenkort aan de intensieve veehouderij zwaardere eisen gesteld. Oude stallen moeten worden gesloopt voordat er nieuwe, en schonere stallen kunnen worden toegelaten (“staldering”). De uitstoot van ammoniak, fijn stof en ziektekiemen moet veel sneller worden teruggebracht (zie ook het artikel over het besluit van Provinciale Staten van Limburg).

De maatregelen in Brabant kunnen er toe leiden dat er meer vervuilende IV-bedrijven naar Limburg zullen uitwijken. Want - zo stellen meerdere partijen in Provinciale Staten van Limburg - de provincie Limburg doet al jaren niets. Megastallen worden geen strobreed in de weg gelegd.

De fractie van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Limburg diende een motie in dat het bestuur van de provincie Limburg hierop moet reageren en vroeg daarvoor alle verschillen tussen het Limburgse beleid en dat van Brabant helder in beeld te brengen. Eerder al stelden de SP, PvdA en Groen Links kritische vragen over de gezondheidseffecten die veroorzaakt worden door de Intensieve Veehouderij. De verantwoordelijk gedeputeerde, Hubert Mackus, deed zodanige toezeggingen dat de motie kon worden ingetrokken. Na de zomer komt er dus in de Staten een groot debat over de toekomst van de intensieve veehouderij in Limburg.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel