Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In juli 2016 werd een informatieavond ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ georganiseerd in gemeenschapshuis Baexheimerhof in Baexem, naar aanleiding van onderzoek naar de effecten van de Intensieve Veehouderij op de gezondheid van omwonenden, dat verricht is door het RIVM. Tijdens deze avond heeft het RIVM aangegeven aanvullende studies uit te gaan voeren.

In 2016 verscheen het rapport 'Veehouderij en gezondheid omwonenden'.  In 2017 is er een tweede rapport 'Veehouderij en gezondheid omwonenden - aanvullende studies' gepubliceerd.  Deze uitgevoerde aanvullende studies bevestigen de eerdere onderzoeksresultaten.

Betrek gezondheidskundig advies bij vergunningverleningsproces
GGD Limburg-Noord vindt dat de aangetoonde effecten op de gezondheid van omwonenden meegenomen moeten worden in de besluitvorming van vergunningverleningen. Er zijn nu nog duidelijkere aanwijzingen dat de huidige wijze waarop de veehouderij wordt uitgevoerd een negatief effect op de gezondheid van mensen heeft. De behoefte neemt toe om met elkaar in gesprek te gaan over hoeveel gezondheidsrisico’s we als maatschappij acceptabel vinden.
GGD GHOR Nederland benoemt in een landelijke reactie namens alle GGD’en, het toepassen van het voorzorgprincipe in het gemeentelijk beleid en de omgevingsplannen als nog urgenter.

De GGD’en erkennen het belang van aanvullend onderzoek dat nodig is om inzicht te krijgen in effectieve bronmaatregelen omtrent de verhoogde incidentie longontstekingen rondom geitenhouderijen. Tevens wordt gesteld dat het op basis van de huidige resultaten raadzaam is om nu al maatregelen te nemen om de gezondheidsrisico’s te beperken.

Meer informatie

Lees het onderzoeksrapport Veehouderij en gezondheid omwonenden – Aanvullende studies op de website van het RIVM.

 Lees de reactie van GGD GHOR Nederland.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel