Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Met een motie van SP, D66 en PvdA, die een meerderheid haalde, en na flink wat gemorrel en verwijten over en weer zijn de plannen voor een mega varkensstal aan de Kleefsedijk van de baan. Het kan dus toch! Tegen het voornemen van het College van B&W (zie het eerdere artikel op deze site) keerde de voltallige raad zich uiteindelijk tegen de plannen.

Het gemeentebestuur besloot eind juni ondernemer Pieter Hanen de kans te geven zijn plannen voor vergroting van zijn huidige bedrijf naar ruim 8.000 varkens door te zetten. Maar omdat de gemeente in een eerdere fase de voornemens voor een megstal van Haenen bestreden heeft, tot aan de Raad van State toe, vond de raad, dat die medewerking nu ook niet verleend zou kunnen worden. Toen was het argument dat Intensieve Veehouderij niet paste in de omgeving. En volgens de raad geldt dat argument nog steeds. Wethouder Vorstermans stelde dat de situatie nu anders was als toen. Volgens hem ging het nu niet om nieuwbouw, maar om herbestemming. CDA-fractoevoorzitter Marcel Beelen stelde echter dat met het standpunt met betrekking tot de eerdere plannen van Haenen "kleur bekend was". Beurskens, van coalitiegenoot Essentie, sloot zich daar bij aan.

Vorstermans stelde dat het college "het signaal" van de raad goed begrepen had, maar dat hij de aanvraag van Haenen (Klevar BV) toch in behandeling moest nemen. En ook bleef hij bij zijn standpunt dat het (nieuwe) plan van Haenen voordelen zou hebben ten opzichte van de huidige situatie. Desondanks zou hij in gesprek gaan met Haenen, om een eventuele juridische procedure van de ondernemer te voorkomen.

Voorafgaande aan het debat in de raad maakte onder andere Behoud de Parel gebruik van het recht om in te spreken. Daarbij hield Teus Hagen namens de vereniging een algemeen betoog dat het gemeentebestuur in de regel de grote ondernemers steunt en de belangen van omwonenden naast zich neerlegt. De medewerking aan Klevar BV noemde hij daarbij als duidelijk voorbeeld. Hagen wees er op dat een eerder toegezegde themaavond van de gemeenteraad over de gezondheidseffecten van de Intensieve Veehouderij op de bevolking nog steeds niet nagekomen was. Wethouder Opde Laak meldde naar aanleiding van die opmerking dat de themaavond "Gezondheid en IV" in oktober gepland staat (zie voor de volledige inbreng van Behoud de Parel de bijlage).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel