Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel heeft hoger beroep aangetekend tegen de verleende waterwetvergunning voor RMS Venlo, dat aan de |Horsterweg in Grubbenvorst een mestverwerkingsfabriek wil bouwen. In tegenstelling tot wat het weekblad Hallo Horst aan de Maas donderdag 11 juni 2020 meldde, heeft Behoud de Parel geen afspraak gemaakt met RMS om twee keer per jaar metingen te verrichten aan het water dat in de Gekkengraaf gestort wordt. Behoud de Parel het niet eens met de uitspraak van de rechter op 30 april 2020.

De rechter heeft het beroep van Behoud de Parel toen weliswaar gegrond verklaard, maar schreef meteen een nieuw voorschrift voor aan RMS om jaarlijks twee keer het water te controleren op vervuiling (lees hier.het artikel over de uitspraak van de rechter. Behoud de Parel is het daar niet mee eens, omdat getwijfeld wordt aan het toezicht dat de provincie en/of het waterschap houdt op de uitvoering van dat voorschrift. Daarnaast stelt Behoud de Parel dat slechts twee keer meten (monitoren) veel te weinig is én dat de door RMS aangeleverde gegevens onvoldoende zijn om daarop een monitoringprogramma te kunnen
baseren. Detectiegrenzen zijn ernstig ontoereikend en het analyseprogramma niet passend. Alleen al om die reden dient de uitspraak van de rechtbank Limburg te worden herroepen én de verleende vergunning vernietigd te worden.

Behoud de Parel heeft samen met omwonenden ook beroep aangetekend tegen de verlening van de WABO-vergunning, maar de rechter heeft daar nog steeds geen uistpraak over gedaan terwijl het beroep al in september 2019 is ingediend, zo'n tien maanden geleden! Door geen uitspraak te doen over de WABO-vergunning, maar wél over de waterwetvergunning, worden volgens de raadsman van Behoud de Parel, Valentijn Wösten, belangrijke afwegingen (bijvoorbeeld met betrekking tot de MER) niet meegenomen in de beoordeling van de waterwetvergunning.

Overname RMS door WindVision
Overigens is onlangs gebleken dat RMS overgenomen is door een Belgisch bedrijf (WindVision) dat gevestigd is aan de Parallelweg 42 in Maastricht (samen met 16 andere BV's onder andere onder de naam WindFarm).Het bedrijf heeft voor zover na te trekken geen ervaring met (mest)vergistingsprojecten. Misschien is dit de eerste stap in het verbreden van hun activiteiten? Het lijkt een grote firma met internationale vertakkingen.

Dat RMS financieel op omvallen stond was ons al lang bekend (lees hier een eerder artikel op de site van Behoud de Parel over de financiële handel en wandel van RMS). Met de hakbijl boven hun hoofd dat er in september 2020 ruim € 1 miljoen moest worden terugbetaald in verband met een crowdfundingsactie uit 2018 heeft waarschijnlijk de doorslag gegeven om er nu uit te stappen. Nu kunnen ze met een 'gerust hart' de firma RMS gmbh Duitsland laten klappen en niks terugbetalen aan de kleine Duitse beleggers. Die hebben geen poot om op te staan gezien de kleine lettertjes in de bijlage van de lening. Het lijkt op het verhaal van beleggen in Teakhout van een aantal jaar geleden. Inleg van de veehouders is ook weg en de vraag is hoe het nu verder zal gaan onder de nieuwe eigenaar. Gaat WindVision de leveringscontracten die waren afgesloten tegen absurd lage prijzen met looptijd van 10 jaar respecteren?

WindVision heeft - zo wijst de eerste indruk uit - een behoorlijk complexe structuur, ondoorzichtig van opzet, met een woud aan bv's. Op het adres in Maastricht zijn zover na te gaan al minimaal een 16- tal bv's gevestigd. De meeste zonder personeel, wellicht om fiscale redenen. Het hoofdkantoor van WindVision is gevestigd op Cyprus, wat ook een brievenbusfirma lijkt. Rond tijdstip van overname van RMS zijn er op het adres in Maastricht op eenzelfde dag een 5 tal-holdings op gericht: Windfarm Banat Holding 1 bv tot en met Windfarm Banet Holding 5 bv. Alle 5 met dezelfde 3 bestuurders: Simon Neerinck (oprichter en CEO van de WindVisiongroep), Leon Vankan (financiële man) en Bernd C. W. Gottwald. Een echt kantoor van WindVision, met personeel, zit in Leuven.Directeur van de Benelux tak is dhr. L Coulon, wellicht ook in Leuven kantoorhoudend.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel