Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de Hallo van 9 maart 2017 werd gemeld dat mensen die in de buurt van een pluimveebedrijf wonen, 11 procent meer kans hebben op een longontsteking. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit van Utrecht/UMC Utrecht. Ook De Volkskrant besteedde aandacht aan dit onderzoek (zie de bijlage).

Bekend was al dat er in de omgeving van pluimveebedrijven een verhoogd risico was op longontsteking, zeggen de onderzoekers. ”Maar wij hebben nu ook vastgesteld dat luchtvervuiling de meest voor de hand liggende oorzaak is van deze longontstekingen. Omwonenden blijken veel meer pneumokokken in hun keel te hebben, dat zijn bacteriën die een longontsteking kunnen veroorzaken. Zij hebben daardoor dus meer kans om ziek te worden”. Het onderzoek werd uitgevoerd in Noord-Brabant. In een reactie zegt André Vollenberg, voorzitter van vereniging Behoud de Parel, die al jaren strijdt tegen de komst van een Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst: “Dit onderzoeksresultaat is een bevestiging van een van de problemen uit de sector en baseert zich op één facet, namelijk tot een straal van 1 ­kilometer. Het zegt niets over de effecten op de wijdere omgeving en andere gevolgen van fijnstof behalve longontstekingen.” Vollenberg geeft aan dat het onderzoek besproken wordt in de ledenvergadering. “De politiek moet er in eerste instantie mee aan de slag. Gebeurt er van daar uit niets, dan zullen we vanuit de landelijke groeperingen waarschijnlijk nadere stappen overwegen.”

Vollenberg voegt aan zijn commentaar toe dat Martijn van Dam maatregelen heeft aangekondigd. Maar als het voorzorgsbeginsel toegepast zou zijn, had het volgens Vollenberg zover niet hoeven komen. Er zou minder omzet uit vlees in Nederland zijn, immers 75 % is voor de export, maar ook veel minder milieuproblemen zoals nitraat in grond-  oppervlakte- en drinkwater, ammoniak, fijnstof, ziektekiemen en stank in de lucht, en fosfaatverontreiniging in water en bodem en niet te vergeten de gezondheidsrisico's voor de mens die langzaam aan de oppervlakte komen. (Q-koorts, Vogelgriep, Mexicaanse/varkensgriep). Tevens zou er geen mestprobleem zijn en zouden onze wegen niet zo dichtslibben. "Kortom", aldsu Vollenberg, "enkele ondernemers met megastallen varen wel bij de intensieve veehouderij met zijn export, maar Nederland blijft zitten met mest en stank". De oplossing is naar zijn mening "gewoon minder vee!"

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel