Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Woensdag 12 februari 2020 vindt in Villa Flora (Floraideterrein|) discussie plaats over de toekomst van de veehouderij in Horst aan de Maas. Iedereen die zich daar tijdig voor aanmeldt (d.w.z. vóór 5 februari a.s.), kan mee praten.

Het landelijk gebied zit midden in een veranderproces. De zogenoemde ‘license to produce’ van veehouders staat ter discussie. Kringlooplandbouw, terugdringen van emissies, steeds hogere kwaliteit en meer diversiteit in producten zijn thema’s waar de sector zich mee bezig houdt om toekomstbestendig te blijven en
maatschappelijk weer gewaardeerd te worden. De negatieve gevolgen van de intensieve veehouderij zijn breed: ontbossing in het Amazonegebied, de stikstofcrisis, methaanuitstoot, uitstoot van zoönosen, de grond- en oppervlaktewatervervuiling, de mestfraude, resistente bacteriën als ESBL en MRSA en fijn stof en stank, die de gezondheid van mensen bedreigen, de dierenwelzijnsproblematiek, de gebrekkige controle door de NVWA en stalbranden!

Om goed aan te sluiten bij de veranderingen in de veehouderijsector stelt de gemeente Horst aan de Maas een visie op voor zowel de grondgebonden als de intensieve veehouderij. De gemeente stelt in een artikel in de Hallo dat ze dat niet alleen kunnen en ze doen dat dan ook graag samen met de belangstellende brugers uit Horst aan de Maas.

Er komt een panel, waaraan Paul Geurts namens Behoud de Parel deel neemt.

Aanmelden
Wilt u meepraten of bent u graag aanwezig als toehoorder, meldt u zich dan vóór 5 februari aan via toekomstveehouderij@horstaandemaas.nl. Aangezien dit een interactieve avond wordt, vraagt de gemeente een smartphone of tablet mee te nemen.

Het adres waar de bijeenkomst plaats vindt:
Floriadeterrein, Campusgebouw Villa Flora
Sint Jansweg 20 in Venlo
(Parkeren kan bij de Innovatoren, Sint Jansweg 15 en is gratis)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel