Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Volgens de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) lag de mestafzet in de varkenshouderij dit voorjaar ongeveer 65 procent van het gemiddelde over de afgelopen vijf jaren. De mestputten op varkensbedrijven raken vol door de moeizame afzet. Dat schrijft PigBussiness op haar site.

Door aangescherpte handhaving wordt er minder mest geplaatst en is volgens de POV de verwerkingscapaciteit verminderd.Met andere woorden: er kan minder illegaal uitgereden worden (lees hier meer).

Volgens de gebruiksnormen die gelden vanaf 2015, had 59% van de melkveebedrijven in 2017 meer dierlijke mest dan op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven heeft 98% een overproductie (lees hier meer).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel