Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de Hallo van 13 april stond een brief van Niek Verhaegh, Rina van Sprundel, Loe Janssen, Loes Mestrom en Thea Lemmen namens Werkgroep Kleefsedijk. Zij verhaalden van hun ervaring met de zogenaamde "Omgevingsdialoog". De "Omgevingsdialoog" wil een agrariër met diens buren in contact brengen om samen te bespreken hoe eventuele toekomstige probelmen opgelost kunnen worden (zie ook bijlage).

"Eindelijk, na 10,5 jaar hebben we de ondernemer gesproken. Bijna alle gezinnen (veertien) die binnen 500 meter wonen waren aanwezig. Haenen kwam met Ger Driessen en twee Agron-adviseurs.Een zware delegatie.

Driessen deed natuurlijk het woord, waarbij hij voordeed alsof wij blanco voor een nieuw plan kwamen. We hebben aangegeven dat we met dhr. Haenen wilden praten en dat we de rol van Driessen discutabel en incorrect vinden. Driessen, Waterschapsvoorzitter en oud-CDA-gedeputeerde, die zich als provinciale bestuurder vele jaren enorm heeft ingezet om Klevar mogelijk te maken. Deze Driessen is nu, met al zijn bestuurlijke dossierkennis en ingangen, adviseur of zelfs zaakwaarnemer van het bedrijf waarvoor hij jarenlang vanuit de provincie (tegen de gemeente) vocht. En daar mogen burgers de strijd mee aangaan…

We hebben aangegeven niet tegen boeren en zelfs vóór moderne gezinsbedrijven te zijn. Maar tegen mega-vee-industrie in onze woonomgeving.

De gemeente lijkt echter, tot onze spijt en ongeloof, al grotendeels overstag: via allerlei omwegen tóch megastallen aan de Kleefsedijk. Ondanks de hele historie. En Haenen vindt vooral dat “hij er recht op heeft”. Veel meer heeft hij eigenlijk zelf niet ingebracht. Onze vraag “wat we kunnen doen (of zelfs bijlappen) om hem op andere gedachten te brengen?”, werd niet beantwoord. En Driessen vergeleek de overlast zelfs met de Horster kermis…

Er wordt nu over uitbreiding, Horster Maat, hervestiging, et cetera gebakkeleid en nieuwe technieken worden opgehemeld. Daarnaast wordt naar provinciale en gemeentelijke regelgeving gewezen waar het (met allerlei slimmigheden) best zal inpassen. Die provinciale regelgeving is echter in de jaren deels gemaakt door deze zelfde oud-gedeputeerde. Kwalijk.

Feit blijft dat er in het huidige verouderde (overlast veroorzakende) bedrijf momenteel als je de uitstoot omrekent naar vleesvarkens nog géén 900 vleesvarkens zitten, waar dat er in het nieuwe plan 8.280 gaan worden. Met luchtwassers wordt die (bijna tien maal zo grote) belasting natuurlijk grotendeels weggerekend. Echter, dat werkt alleen op papier. De impact en overlast zullen enorm zijn. En dan benoemen we niet eens dat Driessen onduidelijk was over de mogelijkheden “op termijn” op het naastgelegen ongenummerde Klevar-perceel. Die rechten blijken laatst ook nog te zijn geactualiseerd. Maar dat is voor latere zorg… De gemeenteraad is nu eerst aan zet".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel