Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De laatste jaren  wordt er veel geïnvesteerd in de intensieve veehouderij. Veehouders vernieuwen stallen en gaan meer dieren houden. Geven varkens- of pluimveestallen overlast, zoals bij dorpen of natuur, dan worden deze met veel gemeenschapsgeld verplaatst naar de zogenaamde landbouwontwikkelingsgebieden, de LOG’s.

Vele adviseurs, aannemers, transportbedrijven, veevoederindustrie en talloze andere leveranciers doen goede zaken met de veehouders. Op veel locaties zijn er of ontstaan echter situaties die overlast door stank geven. Dit kan door activiteiten die niet als belastend voor de omgeving in de vergunning worden meegenomen. Dit kan zijn door de toepassing van voerfermentatie in de brijvoerkeuken, opslag van zogenaamde co-producten bij bio-vergisters of het roeren en overpompen van digistaat en mest.

Vrijwel alle gemoderniseerde bedrijven plaatsten luchtwassers om aan de huidige milieueisen te voldoen. Daarbij kunnen de intensieve veehouders ook meer dieren gaan houden om hun ammoniakrechten (het recht om ammoniak uit te mogen stoten in de omgeving) weer vol te maken. Zij kunnen ook rechten bij kopen. Buren gaan over het algemeen mee in de gedachte van vernieuwing en uitbreiding van de stallen omdat de ondernemer gecombineerde luchtwassers gaat toepassen en belooft dat er na de nieuwbouw minder overlast zal zijn door stank. Zij tekenen geen protest aan tegen de aangevraagde vergunning voor wat soms later een megastal blijkt.

Fabrikanten van gecombineerde luchtwassers beloven boeren 85% ammoniakreductie en 80% geurreductie. Nu blijkt uit onderzoek van Wageningen, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat de gecombineerde luchtwassers geen 85 maar slechts 60% ammoniak uit de lucht halen. Bij de stankreductie blijkt dat niet de over het algemeen in berekeningen aangehouden 80% gehaald wordt maar slechts 40%. Met andere woorden de stankuitstoot is dubbel zo hoog dan wordt beloofd !
Het volgende schandaal in de intensieve veehouderij is geboren: de sjoemelluchtwasser!

André Vollenberg

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel