Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De provincie Limburg en de mestfabrikant RMS (Raps Mühle Seligenstadt) lijken de biovergister voor 600.000 ton mest en bermmaaisel snel te willen gaan bouwen. Daartoe is op 19 oktober 2017 een ontwerpbesluit genomen. Organisaties als de Natuur- en Milieufederatie Limburg, Mobilisation for Environment uit Nijmegen en vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst hebben samen met 109 omwonenden protest aangetekend.
De provincie Limburg wilde deze protesten ongegrond verklaren. Zij gaat daarbij echter op de stoel van de rechter zitten en poogt daarmee de normale inspraak- en rechtsprocedures te ontlopen. Zij schiet eerder zelf tekort door de gebrekkige inspraak en summiere publicatie die bij de opstart van het project zijn gebezigd.

Voorafgaand aan het RMS project is géén Milieueffectrapportage (MER) gemaakt, hetgeen bij dergelijk grote projecten gebruikelijk is.
Verder is er nog geen Nb-wet-vergunning (Natuurbeschermingswetvergunnig) verleend, waarmee de effecten op nabijgelegen natura 2000 gebieden, zoals de Maasduinen, in kaart zijn gebracht.

Bij al deze aanvragen voor vergunningen en de al verleende oprichtingsvergunning is bezwaar, beroep en vervolgens de gang naar de rechter tot en met de Raad van State mogelijk.

RMS doet echter alsof alles in kannen en kruiken is en probeert boeren over te halen mestcontracten met hen af te sluiten. Boeren kunnen zich voor 10 jaren verbinden aan RMS voor mestafzet en dienen daartoe vooraf een deel van de afzetkosten te betalen. Deze werkmethode lijkt op het voorfinancieren door de boeren als leveranciers van de biovergister van RMS. Dit roept vragen op over de haalbaarheid van het RMS project te Venlo en doet denken aan het Scarabee initiatief in Kronenberg.

Met alle procedures die doorlopen moeten worden kan alleen iemand met veel eigen vermogen het risico nemen dat er straks een megabiovergister staat die niet op mag starten. Bij het NGB is in 2006 de startnotitie gepresenteerd en is er nu, mede door protesten van omwonenden en Behoud de Parel, anno 2018, nog geen stal gebouwd.

Zo langzaam kunnen procedures gaan. Bezint dus eer ge begint!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel