Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Raad van State heeft in hoger beroep Behoud de Parel gelijk gegeven in haar bezwaren tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (30.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie). M.n. waar het gaat om de overschrijding van de normen voor geur- en geluidsoverlast heeft de RvS de provincie bevolen een nieuw besluit te nemen. Tot 6 weken nadat dat besluit genomen is, schorst de RvS de vergunning voor het NGB. Tegen het besluit kan Behoud de Parel weer in beroep bij de RvS.

Een ander bezwaar van Behoud de Parel - tegen de amoniak overlast ten nadele van een nabij gelegen rozenkweker - heeft de RvS niet gegrond verklaard.
 
Zie voor de volledige uitspraak de volgende link: Uitspraak 201607199/1/A1
Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel