Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Raad van State heeft in hoger beroep Behoud de Parel gelijk gegeven in haar bezwaren tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (30.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie). M.n. waar het gaat om de overschrijding van de normen voor geur- en geluidsoverlast heeft de RvS de provincie bevolen een nieuw besluit te nemen. Tot 6 weken nadat dat besluit genomen is, schorst de RvS de vergunning voor het NGB. Tegen het besluit kan Behoud de Parel weer in beroep bij de RvS.

Een ander bezwaar van Behoud de Parel - tegen de amoniak overlast ten nadele van een nabij gelegen rozenkweker - heeft de RvS niet gegrond verklaard.

In commentaar op de uitspraak van de Raad van State geeft André Vollenberg, voorzitter van vereniging Behoud de Parel, aan: "De berekeningen voor geur en geluid zijn niet in orde en controleerbaar en daarom onvoldoende. Via een voorlopige voorziening mag daarom niet begonnen worden met de bouw van de kippenafdeling voor 1.200.000 kippen, de slachterij, de bio-energiecentrale met vergister voor zogenaamde groene stroom (ondersteund met miljoenen subsidie per jaar) en de composteerderij. Behoud de Parel is tevreden met de uitspraak en zal de volgende omgevingsvergunning die de provincie produceert wederom kritisch tegen het licht houden".

Volgens Vollenberg zijn met uitstel van de bouw vooral de leefomgeving en het milieu gebaat door minder ammoniakuitstoot, stank, fijnstof  en veel minder verkeer in Nederland en ver daarbuiten. Vollenberg: "Het geeft ook de normale boerenbedrijven meer kans op overleven. Er komen namelijk tientallen miljoenen kilogrammen vlees minder op de wereldmarkt per jaar. Het NGB kan door de SDE-subsidies onder de normale kostprijs produceren. Dit werkt prijsbederf in de hand waartegen de kleinere boeren niet kunnen concurreren. Door het uitstel, en hopelijk afstel, kunnen zij mogelijk overleven".

Tot slot geeft de voorman van Behoud de Parel aan: "De strijd die Behoud de Parel voert,  is nog niet gestreden. We gaan nu het elfde jaar in zonder NGB. Behoud de Parel blijft strijden voor een gezondere regio en met name Grubbenvorst!"
 

 
Zie voor de volledige uitspraak de volgende link: Uitspraak 201607199/1/A1
Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel