Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het college van B&W (PvdA, Essentie en CDA) leren niets van de affaire met het Nieuw Gemengd Bedrijf en eerdere discussies naar aanleiding van de plannen voor megastallen aan de Kleefse Dijk in Sevenum. Tegen de wil van de bevolking in blijven ze initiatieven voor megastallen in de gemeente Horst aan de Maas steunen. Ondanks de mooie woorden van de coalitiepartijen in de gemeenteraad naar aanleiding van het rapport van het RIVM over de schadelijke consequenties voor de gezondheid van omwonenden. Dat blijkt uit een ingezonden brief van bewoners aan de Kleefse Dijk in Hallo Horst aan de Maas.

De bewoners schrijven in de open brief, dat zij dachten dat de Kleefse Dijk zijn agrarische karakter zou houden, nadat de gemeente (toen nog samen optrekkend met de bewoners) bij de Raad van State gelijk had gekregen in de bezwaren tegen de bouw van megastallen. Een combinatie van kleinschalige agrarische bedrijven, een open landschap, burgerwoningen, natuur, recreatie en horeca (met de werkgelegenheid van dien), het lijkt na ruim tien jaar strijd alsnog kapot gemaakt te worden, nu de gemeente in wil stemmen met de bouw van maar liefst twee megastallen met ieder vierduizend varkens. Tezamen achtduizend vleesvarkens! In Limburg telt een gemiddeld vleesvarkensbedrijf zo'n 2249 varkens, in Horst aan de Maas ligt dat al iets hoger: 2425 varkens. De geplande stallen aan de Kleefse Dijk tellen vier keer zo veel varkens.

Jaren heeft de gemeente (eerst als gemeente Sevenum, later na de fusie, als een soort erfenis, als gemeente Horst aan de Maas), samen met de omwonenden geknokt om de megastallen tegen te houden. Dat heeft, zo stellen de omwonenden, veel geld gekost. Ze vragen zich af waarom die zelfde gemeente nu ineens 180 graden draait en de plannen wél goed keurt, door mee te gaan met een truc van de boer om de nieuwe stallen niet te betittelen als nieuwbouw, maar als uitbreiding en "hervestiging"... Terwijl het bedrijf toch echt helemaal gesloopt wordt en er een spiksplinternieuw bedrijf voor in de plaats wordt gezet!

Het wisselende beleid van de gemeente lijkt verklaard te kunnen worden door het feit dat in Sevenum de politici toentertijd (toen Sevenum nog zelfstandig was) wel achter hun bewoners gingen staan. De nieuwe gemeente Horst aan de Maas moest dat besluit wel volgen. Ondertussen keerde de voorganger van de nieuwe fusiegemeente (toen ook al met de naam Horst aan de Maas) zich wel tegen bewoners die het NGB (1,2 miljoen kippen, 30.000 varkens) afwezen en werkte B&W volledig mee met het tot stand brengen van de gigastal aan de Witveldweg.

Dat - zo blijkt nu - is het ware gezicht van het college, dat gedomineerd wordt door het CDA, gretig voorstander van schaalvergroting in de landbouw, ten koste van kleine boeren en de gezondheid van omwonenden...
Woensdag 25 januari 2017 werd in de vergadering van de Commissie Ruimte duidelijk (wat eerder ook al was gebleken) dat niet alleen B&W, maar óók de meerderheid van de commissieleden achter het besluit van het college lijken te staan en 8280 mestvarkens in twee megastallen toe te laten! Op basis van het oude Sevenumse Bestemmingsplan Buitengebied van 2009 lijken ook de commissieleden in te stemmen met een interpretatie van de regels die er van uit gaat dat het liggende plan binnen de (hele oude) kaders past. Wethouder Vostermans (CDA) stelt dat er een enorme schadeclaim zal komen, mocht de gemeente het plan nu niet toestaan.Concrete bewijzen daarvoor heeft hij echter niet getoond. Diens opvatting is puur speculatief. Concrete bewijzen daarvoor heeft hij echter niet getoond. Diens opvatting is puur speculatief.

Thea Lemmens van de Werkgroep Kleefse Dijk stelt in een reactie: "Wáár is plots het nieuwe Horster beleid (waar zo enorm veel uren ingestoken is) wat het Sevenumse Kleef zou dichttimmeren, zoals zo vaak geroepen werd? Maar nog veel erger natuurlijk, wáár is de gemeenteraad, waarvan elke partij zich in de loop der jaren heeft uitgesproken TEGEN een mega-intensieve veehouderij in Sevenum te zijn".

Net als de Werkgroep Kleefse Dijk toonden de fracties van D66 en de SP zich verbijsterd over de gang van zaken. De PvdA sputterde soms een beetje, maar tot grote teleurstelling van de Werkgroep reageert de PvdA al een tijd niet op hun hulpkreten en lijken die inmiddels maar (heel gemakkelijk) met "hun" coalitie mee te gaan stemmen. "Niet hetgeen je zou hopen en zelfs zou verwachten van de PvdA", stelt Thea Lemmens. Ook Essentie stelde de Werkgroep teleur. Thea Lemmens: "Die zeiden altijd een standpunt over een groot megabedrijf aan de Kleefsedijk te hebben en daar aan vast te houden, maar niets blijkt minder waar. Een tijdje leek Beurskens van Essentie ook echt onze (in onze ogen ook reële) kant te kiezen, maar dat sloeg jammer genoeg om onduidelijke redenen heel plotseling om. En hoewel Henk Weijs van het CDA in telefoongesprekken nog wel eens wilde beamen dat ook zij altijd tegen Klevar waren geweest, staan ook zij nu (volgens verwachting) volledig achter Vorstermans".

Het is nu wachten op wat er in de gemeenteraadsvergadering besloten wordt. De werkgroep is daar pessimistisch over. "Dat doet na zoveel jaren zeer! Dat mag iedereen weten...", stelt Thea Lemmens.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel