Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op dinsdag 6 juli van 10.00 tot 12.00 uur organiseert het Kennisplatform het jaarlijkse symposium in de vorm van een webinar over ‘Citizen Science in de veehouderij: samen leven, samen leren’. Eén van de sprekers op dit symposium is Teus Hagen, lid van Behoud de Parel. De presentatie (PDF document) gaat in op ervaringen met het meetproject "MySense" van Behoud de Parel.

Het jaarlijkse symposium gaat dit jaar (online) over "citizen science", ook wel burgerwetenschap genoemd. Het betreft onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk door burgers of niet-professionele wetenschappers wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld in het meten van waterkwaliteit, of in het geval van Behoud de Parel onder aanvoering van Teus Hagen het meten van fijn stof in een agrarische omgeving.

De technologie voor het meten van onze leefomgeving verandert snel. Met behulp van laagdrempelige sensoren kan iedereen inmiddels zelf omgevingsgeluid, bodem-, lucht- en waterkwaliteit meten. Leefomgeving gaat ons allemaal aan tenslotte. Maar hoe geef je betekenis aan de verkregen data en hoe zorg je voor vruchtbare, professionele samenwerking? En wat kunnen gemeenten, GGD, Gemeentelijke en/of gewestelijke gezondheidsdiensten of omgevingsdiensten met dit soort data?

Tijdens het symposium op 6 juli delen ervaringsdeskundigen - zoals Teus Hagen van Be4houd de Parel -  inspirerende, informerende praktijkvoorbeelden. Na een plenair deel over citizen science wordt in twee sessierondes kennis gepresenteerd en ervaringen gedeeld. De mate van interactiviteit en de directe relatie tot de veehouderij varieert, maar allemaal verschaffen ze inzicht en bruikbare handvatten voor boeren, burgers en overheden die bezig (willen) zijn met citizen science. 

In principe kan iedereen deelnemen aan het symposium dat plaats vindt op 6 juli van 10.00 uur tot 12.00 uur. Tijdens de webinar vinden zeven praktijkgerichte subsessies plaats. Op de website van het kennisplatform staat waar deze sessies over gaan. Tijdens de webinar kan men kiezen aan welke subsessie men deel wilt nemen. Aanmelden kan via de website van het Kennisplatform.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel