Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Dinsdagavond 14 februari 2017, aanvang 20.00 uur organiseert de gemeenteraad van Horst aan de Maas een thema-avond  over de Intensieve Veehouderij. Deze avond is een vervolg op een eerdere themabijeenkomst, die de raad had georganiseerd. Kritiek van een aantal maatschappelijke groepen en vanuit de gemeenteraad over het feit dat belangengroepen niet uitgenodigd waren voor deze eerste bijeenkomst leidde tot een andere invulling van de bijeenkomst van 14 februari 2017.

De onderwerpen waarop deze avond de focus ligt zijn Ruimtelijke ordening en mestverwerking. Het thema gezondheid zal op een later moment nog een keer aan de orde komen en zal deze avond geen onderwerp zijn.

Het programma zal er ongeveer als volgt uit zien:
2
0.00                Opening
20.00 – 20.20    Inleidende presentatie door Van der Molen, afdeling Ruimte
20.20 – 20.40    Ruimte voor “pitch” voor werkgroepen/ondernemers
20.40 -  22.00    Plenaire discussie o.l.v. externe gespreksleider.
22.00                Afsluiting
Na de inleidende presentatie is er ruimte om per werkgroep/ondernemer in een “pitch” van 2 minuten uw standpunt of belang kenbaar te maken.

Iedereen is uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel