Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Opstaan en naar bed gaan met ernstige stankoverlast. Het platteland is - zo meldt het televisieprogramma Zembla op haar site - een agrarisch industrieterrein geworden, waar de slechte luchtkwaliteit voor gezondheidsrisico's zorgt. De overheid hoort haar burgers te beschermen tegen stank en de uitstoot van ziekmakende fijnstof en ammoniak. Maar hoe serieus maken gemeenten, provincies en ministeries hier werk van? En wat kan of moet de boer er eigenlijk aan doen?

In het Brabantse Deurne - waar de veedichtheid - net als in Noord Limburg (waaronder Horst aan de Maas) ongekend hoog is - strijdt een groep bewoners al twaalf jaar voor een gezond leefklimaat. Zembla onderzoekt de strijd tussen burgers, boeren en bestuurders. Bekijk hier de eerste uitzending. En hier kunt u naar de tweede uitzending kijken.

Opvallend detail: in de uitzending wordt gesproken over een stankgrens van 10 Odeur Unit (OU) voor het buitengebied in Deurne. In Horst aan de Maas geldt een stankgrens van maar liefst 14 OU in het buitengebied! Behoud de Parel heeft zich daar samen met andere organisaties tegen te weer gesteld, maar de meerderheid van de gemeenteraad (CDA, Essentie, D66/Groen Links en PvdA) hebben daar mee ingestemd...

In de uitzending wordt duidelijk dat de landelijke wetgeving niet adekwaat is. Een wetgeving die door de makers (de toenmalige Kamerleden Koopmans van het CDA en Oplaat van de VVD, beiden tevens agrarische ondernemers) ooit door de Tweede Kamer is geloodst. Jurist Valenteijn Wösten, die Behoud de Parel bij staat in haar strijd tegen de ongebreidelde groei van de Intensieve veehouderijen in Horst aan de Maas, geeft in de uitzending aan dat een en ander in de industrie beter is geregeld, al jaren geleden! Duidelijk wordt dat de verleende vergunningen feitelijk papierwerk is. Er wordt in de praktijk niet gemeten, men gaat uit van (theoretische) modellen. En in die modellen wordt uitgegaan van gemiddelden. Piekmomenten (bijvoorbeeld als de vleeskippen 6 weken oud zijn, dan stinken ze harder dan dat ze als kuikentje ter wereld komen) worden niet meegenomen!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel