Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De door de provincie Limburg afgegeven omgevingsvergunning voor de kippenafdeling van het NGB is door de rechtbank in Roermond goedgekeurd. En dat ondanks het feit dat er veel zaken in de vergunning niet kloppen. De rechter gaf de omwonenden en onder andere Behoud de Parel in haar bezwaren tegen de vergunningverlening op veel punten gelijk. De verleende vergunning moet dan ook danig aangepast en gerepareerd worden. Volgens André Vollenberg, voorzitter van Behoud de Parel, is de uitspraak van de rechter een klap in het gezicht van de bevolking in de regio.

De omwonenden, gesteund door Behoud de Parel en Wakker Dier zijn van mening dat de vergunning voor het kippenbedrijf vernietigt moet worden en zijn daarom meteen in hoger beroep gegaan.De aanvraag van een voorlopige voorziening bij de Raad van Staten gaat hier dan aan vooraf. In Dagblad de Limburger stelt Wakker Dier: "Wij zullen er alles aan doen om te voorkomen dat ons land volgeplempt staat met gigantische dierenleedfabrieken van Oekraïens formaat"

"Vergunning rammelt van alle kanten"
De Rechtbank Limburg verklaardehet beroep van de omwonenden, Behoud de Parel en Wakker Dier gegrond, maar vernietigde de vergunning niet. De door de provincie Limburg afgegeven vergunning rammelt van alle kanten. De provincie is blijkbaar niet in staat om een deugdelijke vergunning af te geven, aangezien de rechtbank op heel veel punten correcties heeft moeten aanbrengen. Met die correcties mag het bedrijf van de rechter gewoon doorgaan. Door zijn uitspraak worden de fouten in de vergunning "gerepareerd". Daarbij accepteert de rechtbank dat er met het repareren van de vergunning ruimere geluidsvoorschriften worden opgenomen dan die van de oorspronkelijke vergunning. Ook wordt de directe ammoniakschade volgens Behoud de Parel niet juist door de rechtbank beoordeeld. Reden voor Behoud de Parel om bij de Raad van State in Den Haag in hoger beroep te gaan, om alsnog om vernietiging van de vergunning te vragen. In het verleden heeft Behoud de Parel al eens eerder gelijk gekregen van de Raad van State, waar de rechter bezwaren van de verniging nog afwees. Desalniettemin - zo stelt Behoud de Parel - moet de bevolking zich mogelijk gaan voorbereiden op de komst van de grootste megastal van Nederland.

"Normaal dat vergunning door gaat, ook al is beroep gegrond verklaard".
In Binnenlands Bestuur reageert Joep Werkhoven, jurist bij de provincie Limburg op de uitspraak van de Rechtbank Limburg. Hij zegt in het artikel dat het in stand houden van de omgevingsvergunning voor een megastal voor meer dan 1 miljoen kippen ondanks het gegrond beroep van tegenstanders, niet ongewoon is. ‘Wij hebben als provincie zelf voorstellen gedaan om voorschriften in de vergunning te wijzigen of aan te vullen, zodat die niet in zijn geheel vernietigd hoeft te worden. De rechtbank heeft die overgenomen.’ Volgens Werkhoven bieden de gewijzigde voorschriften niet meer ruimte om geluid en stank te produceren; wel beter naleefbare normen waarop de provincie kan handhaven. . De vergunning die door de provincie is afgegeven, is door de rechtbank op diverse punten aangepast.

Geur, geluid en volksgezondheid
Tegen de plannen bestaat al jaren weerstand, zowel van de dierenwelzijnsorganisatie als lokale ondernemers en vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst. In hun beroep bij de meervoudige kamer van de Limburgse rechtbank stelden de eisers beroep in tegen diverse onderdelen van de omgevingsvergunning. Op het gebied van onder andere geur en geluid stelde de rechtbank hen in het gelijk. Eisers maakten ook bezwaar tegen de vergunning uit oogpunt van de volksgezondheid: het bedrijf zou dierziekten en fijnstof kunnen verspreiden. Maar daar kon de rechtbank nu niets mee. Onderzoek naar de relatie tussen veehouderij en risico’s voor de volksgezondheid is gaande, maar is nog niet vertaald in regels of beleid. Op termijn zal nieuwe wetgeving over gezondheidsnormen en dierenwelzijn wellicht paal en perk stellen aan dit soort megastallen, veronderstelt Werkhoven. Tot dat moment is het aan provinciale bestuurders om al dan niet ruimte aan te bieden aan megastallen. Limburg heeft daar in het ruimtelijk beleid geen aanvullende eisen aan gesteld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Noord-Brabant en Groningen.

Negatieve gevolgen komst NGB op kosten belastingbetaler
De negatieve gevolgen van de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf naar Grubbenvorst zijn groot.
1. Allereerst gaan tientallen boeren het financieel niet redden tegen een gigant van deze omvang die ook nog eens ruim gesubsidieerd wordt door de overheid. Ondernemer Kuijpers Kip gaat met een vertrekpremie Brabant uit en wordt weer met subsidie in Limburg ontvangen. Ook is de schaal, met 35.000 varkens, 1.200.000 kippen, een biovergister, die met miljoenen aan Stimulering Duurzame Energie (SDE) subsidie stroom maakt, een slachterij en composteerbedrijf enorm. En toch kan door de subsidie de ondernemer tegen minimale kosten het enorme bedrijf opgezet worden.
2. De vestiging zal voor - voor het merendeel buitenlandse - werknemers zelf en in de omtrek niet de beste werkomstandigheden betekenen.
3. De bevolking in de regio gaat in de vorm van gezondheidsschade en overlast de klappen opvangen, leert een recent onderzoek van RIVM en IRAS (universiteit Utrecht). Meer stank, meer verkeer, ammoniak, meer fijnstof en roet resulteren in een slechter leefmilieu. Daarmee worden de bewoners van Noord-Limburg dankzij hun bestuurders de proefkonijn van de grootste “vee”-industrie van Nederland (als de vestiging er definitief komt).

Lees hier de uitspraak van de rechtbank van Roermond of gebruik de print versie (een PDF document 0.2MB) van 11 augustus 2016 in de zaak tussen Wakker dier, Behoud de Parel en particulieren tegen Gedeputeerde Staten van Limburg, Kuipers Kip en Bio Energie Centrale.

Recente artikelen betreffende vergunningverlening aan Kuipers Kip:

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel