Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De uitstoot van geur, ammoniak, fijnstof en endotoxinen heeft negatief effect op de gezondheid van burgers en dan met name bij omwonenden van intensieve veehouderijen. De uitstoot van ammoniak heeft invloed op de landschappelijke omgeving en de natuur. Door de luchtkwaliteit te meten ontstaat er meer zicht op de feitelijke situatie en kan gekeken welke maatregelen waar genomen moeten worden om die negatieve effecten weg te nemen of te voorkomen.

Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst (Horst aan de Maas) heeft apparatuur ontwikkelt waarmee burgers zélf de luchtkwaliteit op een aantal aspecten kan meten. Sinds eind vorig jaar - na een derde plaats in de Duurzame Top 100 van Trouw en een publicatie in het wetenschappelijk katern van de Volkskrant - is de belangstelling voor het "MySense-project" van Behoud de Parel - ontwikkelt door Grubbenvorstenaar Teus Hagen - sterk gegroeid. Uit het hele land vragen actiegroepen en belangstellende burgers informatie op over het MySense-project en wordt geïnformeerd naar de mogelijkheid zelf meetapoparatuur aan te schaffen of zelf te bouwen. Al die mensen en groepen krijgen vanuit de vereniging informatie doorgestuurd (die informatie is voor een groot deel hier te vinden).

In de gemeente Stint Anthonis in Brabant werkt de Stichting Burgerwetenschappen Land van Cuijck nauw samen met Behoud de Parel en in het bijzonder met Teus Hagen, als ontwikkelaar van de meetaparatuur. De stichting meet op verschillende plekken de luchtkwaliteit (fijnstof) in de gemeente en wil ook ervaring op gaan doen met het meten van ammoniak in de lucht. Onlangs, op 12 januari, heeft de gemeente Sint Anthonis besloten om de Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijck financieel te gaan ondersteunen. Het college van B&W heeft besloten de opstart van de stichting incidenteel te ondersteunen met een bedrag van € 2662, voor de aanschaf van ammoniakmeetapparatuur € 6765,11 beschikbaar te stellen en vervolgens elk jaar de stichting met € 2500 te ondersteunen. Een mooie erkenning van het werk van de stichting en - indirect - voor de inspanningen van Teus Hagen en de vereniging Behoud de Parel.

De belangstelling vanuit heel Nederland staat in schril contrast met de manier waarop de gemeente Horst aan de Maas omgaat met de vereniging, die nota bene binnen haar grenzen actief is. Vorig jaar heeft de vereniging Behoud de Parel nog aan de gemeente Horst aan de Maas gevraagd om financiële ondersteuning. Die aanvraag is ingediend op 27 november 2020, maar tot nu toe (eind januari 2021) heeft de vereniging nog geen reactie gekregen van het gemeentebestuur. Omdat ook op andere brieven die Behoud de Parel gestuurd heeft aan de gemeente niet geantwoord wordt, heeft de vereniging een nieuwe brief geschreven naar het gemeentebestuur, waarin de vereniging het gemeentebestuur maant alsnog te reageren op de brieven van Behoud de Parel (zie bijlage). In die nieuwe brief gaat het dus over de brief met een aanvraag om financiële ondersteuning voor het "MySense-project" én om een brief waarin de gemeente er op gewezen wordt dat ze haar handhavende taak met betrekking tot mestvergistingsinstallaties en intensieve veehouderijen niet op orde heeft. De lakse houding van het gemeentebestuur van Horst aan de Maas (CDA, Essentie, D66/Groen Links en PvdA) is schrijnend in het licht van haar streven in 2025 "de gezondste regio" van Nederland te zijn.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel