Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Duitse mestverwerkingsfabriek RMS (Raps Mühle Seligenstadt) heeft bij de provincie Limburg een vergunning gevraagd voor de bouw van een mestverwerkingsfabriek in Horst aan de Maas (aan de Horsterweg) met een capaciteit van meer dan 600.000 ton mest per jaar. Daarmee zou de fabriek in Nederland de grootste worden in zijn soort. Ook elders in het land probeert RMS mestverwerkingsfabrieken te slijten. Overal komen omwonenden in het geweer. Zo ook in Horst en in Groenlo. In Groenlo is onderzoek gedaan naar de financiële handel en wandel van RMS. En dat roept de nodige vragen op.

RMS
Op haar website (gericht op de Nederlandse markt - https://www.rms-gmbh.eu/) geeft RMS aan, dat ze voornemens is op verschillende  locaties in Nederland een bioraffinage (mestverwerkingsfabriek) te realiseren. In deze fabriek wordt volgens RMS mest en organisch (afval)materiaal verwerkt. Veehouders kunnen een overeenkomst afsluiten om tegen een vast tarief en gedurende een lange termijn de mest te leveren en te verwerken. Het bedrijf schermt met het woord ”erkend” als het gaat om het verwerkingsprocedé. Door wie en hoe wordt verder niet duidelijk. Als ‘deskundige’ met betrekking tot het technische procedé wordt de heer W. Chantre opgevoerd, de directeur van RMS Duitsland. Ook na navraag van de Groenlose actievoerders bij RMS zelf is nergens in Duitsland, noch in Nederland een mestfabriek gevonden die op basis van een vergelijkbaar procedé in werking is.

In Nederland worden de belangen van RMS vertegenwoordigd door de firma Van Westreenen uit (Lichtenvoorde (http://www.vanwestreenen.nl/). RMS heeft bij Van Westreenen drie brievenbusfirma’s ondergebracht. In Duitsland heeft RMS – zo blijkt uit het onderzoek van de actiegroep “Megamestvergister Groenlo NEE” – geen personeel, noch een kantoor. Volgens Creditreform Offenbach heeft RMS een kredietlimiet van slechts € 2500 (zie bijlage). Er is geen euro eigen vermogen opgebouwd. Het bedrijf – opgericht in 2006 – heeft wel schulden: € 30.000 (balansoverzicht eind 2016). Begin 2017 zijn in Duitsland meerdere crowdfundingacties opgestart om geld op te halen bij Duitse particulieren voor de projecten in Venlo en Groenlo. De mensen die instappen wordt een rente beloofd van meer dan 8%! Vraag is waarom RMS zulk een crowdfundingactie niet in Nederland is gestart. Indien de plannen in Nederland geen doorgang vinden, zijn de mensen die geld ingelegd hebben, hun geld kwijt.

Brievenbusfirma’s
Bij de drie brievenbusfirma’s (RMS Nederland BV, RMS Venlo BV en RMS Groenlo BV) is – volgens de balans eind 2006 - ook alleen maar sprake van negatief eigen vermogen., respectievelijk € 230.000,   € 190.000 en € 350.000 (zie bijlagen). In totaal telt het bedrijf dus bijna 1 miljoen euro schulden. Voor de projecten nabij Grubbenvorst en Groenlo heeft RMS meer dan 100 miljoen euro nodig. De Groenlose actievoerders vragen zich af welke bedrijven/banken de risico’s m.b.t. eventuele financiering op de hals willen halen, zeker bij een bedrijf dat maatschappelijk ter discussie staat.

Contracten
Op informatiebijeenkomst voor boeren, georganiseerd door Van Westreenen, worden potentiële mestleveranciers (veehouders) contracten aangeboden in twee vormen (zie bijlage): ‘levering mét financiële deelname’ en ‘levering zonder financiële deelname’. Waar de marktconforme kosten voor mestverwerking zo’ € 20/ton bedraagt, biedt RMS in haar contracten een prijs van € 8/ton (met financiële deelname) en € 9/ton (zonder financiële deelname). Die prijzen worden – zonder voorbehoud - gegarandeerd voor een periode van 10 jaar. Met een contract voor ‘levering met financiële deelname’ verplichten de boeren zich mee te investeren in de mestfabriek via een aanvullend contract, de zogenaamde ‘Overeenkomst tot Kapitaalstorting’ (zie bijlage). Die overeenkomst gaat in op het moment dat de provincie een ‘ontwerpomgevingsvergunning’ is verleend. Dat besluit is 3 april 2018 genomen. Opvallend in de overeenkomst is de zinsnede dat de “inlegsom (..) direct opeisbaar (is) in geval van faillissement van RMS Venlo” en dat de “inlegsom (..) achtergesteld (is) bij alle huidige en eventuele toekomstige vorderingen”. Een nogal wankele positie voor de deelnemende boeren, indien je de financiële positie van RMS in gedachten houdt. Op de website van RMS Nederland staat dan ook niet voor niets: “Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen”. Overigens hebben alle contracten wel een ontbindende voorwaarde. Indien de fabriek niet binnen drie jaar mest gaat verwerken, mag de veeboer het contract zonder opgave van redenen ontbinden. De kans dat het bedrijf binnen drie jaar gaat draaien is volgens Behoud de Parel, dat samen met omwonenden beroep aan heeft getekend tegen het vergunningenbesluit van de provincie Limburg, zeer klein. Volgens Behoud de Parel is de vergunning onvolledig en bevat het met name op de gebieden veiligheid en volksgezondheid aanmerkelijke hiaten.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel