Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Dagblad de Limburger meldt op haar site dat de vrachtwagens die zand afvoeren bij de bouw van de Centrale Zandverwerkings Installatie (CVI Raaieind) in de toekomst niet meer over de Venloseweg in Grubbenvorst gaan rijden, maar over het grondgebied van Venlo. Dat heeft wethouder Beurskens bekend gemaakt. Eerder heeft Behoud de Parel aan B&W gevraagd de werkzaamheden stil te leggen, zoalng er geen veilige oplossing zou zijn (zie eerder artikel op deze site).

Veiligheidsrisico
Eind mei 2017 is een begin gemaakt met de aanleg van de CVI aan het Raaieind. Vrachtverkeer zorgde voor onveilige situaties voor andere weggebruikers, met name fietsers.Veel jonge fitesers maken van de weg gebruik om bijvoorbeeld naar school in Venlo te gaan.

In een gsprek tussen bestuursleden van Behoud de Parel en wethouder Beurskens van Horst aan de Maas naar aanleiidng van een brief van Behoud de Parel over die risico's is toentertijd aangegeven dat er aan oplossingen gewerkt wordt en dat de oplossingsrichtingen die Behoud de Parel heeft genoteerd in een brief aan het college van B&W bekeken zouden worden. Ook is toen toegezegd dat een lid van Behoud de Parel deel uit zou gaan maken van een klankbordgroep van DCM (de bouwer van de CVI).

Nieuwe route vrachtwagens
De vrachtwagens die (ook in de toekomst) zand en grind vervoeren vanaf de zandfabriek aan het Raaieind in Grubbenvorst mogen straks over Venloos grondgebied richting autobaan rijden, volgens verantwoordelijk wethouder Eric

Hoe de nieuwe verbinding er uit komt te zien, moet nog nader met de gemeente Venlo uitgewerkt worden, citeert Dagblad de Limburger wethouder Beurskens verder. „Als alles goed gaat, zal de aanleg in 2020 van start kunnen. Tot die tijd wordt er nog een voorlopige voorziening bij het CVI aangelegd, zodat fietsers tot de nieuwe aansluiting er is veilig van en naar Grubbenvorst kunnen rijden.”

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel