Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 30 november organiseerde Het Kennisplatform "Veehouderij en Humane Gezondheid" een webinar over ammoniak en fijnstof in relatie tot veehouderij en gezondheid. De verschillende sprekers gaven bruikbare (wetenschappelijke) informatie, en zijn in gegaan op praktische handelingsperspectieven en juridische kaders.
Via deze link kunt u zowel de gehele webinar als de losse presentaties bekijken.
 
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel