Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In weekblad "Hallo" van 9 augustuis 2017 schrijft de Werkgroep Kleefsedijk, dat het College van B&W de gemeenteraad negeert inzake de plannen voor een megastal aan de Kleefsedijk. Het Horster College wil een megavleesvarkensfarm aan de Kleefsedijk in Sevenum toestaan. Eerder was het gemeentebestuur daar nog op tegen en bestreed ze de plannen - met succes - zelfs tot aan de Raad van State.

De Werkgroep schrijft: "De Kleefsedijk is een gebied waar velen wonen, met gezinsbedrijven, de mooie zuidgrens van Park de Peelbergen en de doorgaande weg naar het Sevenumse centrum. Echter, het belang van Klevar (en diens adviseur) met zijn drie medewerkers gaat blijkbaar vóór het belang van velen, of zelfs het algemeen belang (denk aan de weg naar Panningen). En dat gaat ongelofelijk ver! Het college nam namelijk, zonder communicatie met de gemeenteraad een enorm belangrijk positief principebesluit. Terwijl in opdracht van henzelf door een juristenbureau nog werd ‘uitgezocht’ hoe hoog een schadeclaim bij weigering van het plan zou zijn. Neem je dan al een positief besluit, dan werk je een claim natuurlijk in de hand. Een schadeclaim voor een boer die 11 jaar plannen ontwikkelt op een plek waar het niet mag. Ongelofelijk…

Nu gaat het, denken wij, nóg verder. Wij hebben inmiddels helder waarom het plan helemaal niet in de liggende regelgeving past (wat wethouder Vostermans steeds roept). Daarom moet het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied soelaas bieden en ervoor zorgen dat er misschien géén bestemmingsplanwijziging meer nodig is, wat een bevoegdheid van de gemeenteraad is?

Het College wilde dat ontwerpplan (ook) deze zomervakantie ter inzage leggen. De raad weigerde dat stellig. Essentie dreigde daarvoor zelfs met een motie en ons werd toegezegd dat het daarom in oktober ter inzage zou komen. Echter, dat blijkt plots teruggedraaid en het ontwerpplan komt tóch (volgens plan) op 18 augustus ter inzage te liggen. De gemeenteraad wordt daarmee genegeerd.

Het zal voor Haenen cruciaal zijn omdat dan voor zijn officiële aanvraag, die natuurlijk tijdens die inzagentermijn komt, dit ontwerpplan zal gelden. Het zal dan achteraf nog wel gewijzigd worden (want de 25 procent-groenverplichting en gezondheid zijn nog niet meegenomen) maar dan is Haenen er nét tussendoor gepiept. Wij zijn bang dat dan is mogelijk gemaakt wat Driessen heeft bedacht vóórdat de gemeenteraad zich kan uitspreken.

We hopen echter enorm dat de Horster gemeenteraad, die met vier van de vijf partijen tégen de plannen is, niet met zich laat sollen en hier direct een stokje voor steekt. Want dit slaat als een tang op een varken!"

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel