Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Fijnstof uit megastallen beter dan fijnstof van auto's?

Projecten & onderwerpen: 

Het College van B&W van Hors aan de Maas verzet zich tegen de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer op de A73, zo meldt L1 in haar berichtgeving. Vanaf vrijdagavond wordt de toegestane snelheid verhoogd op delen van de A67, A2 en A73.

Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) gaat uit van lange juridische strijd

Projecten & onderwerpen: 

"De juridische strijd zal worden uitgevochten tot aan de Raad van State", dat zegt pojectleider Ruud Pothoven van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Boerderij van 16 augustus. Pothoven zegt dat naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg om de vergunning voor de wet milieubeheer definitief vast te stellen.

Als je tegen bent, stem dan ook tegen!

Projecten & onderwerpen: 

Op 3 juli stuurde Behoud de Parel een brief naar de PvdA met de vraag hoe de PvdA staat tegenover het Nieuw Gemengd Bedrijf. Dat vroeg de vereniging omdat de PvdA plaatselijk steeds vóór de komst van het NGB stemt en landelijk samen met SP, GL en PvdD tegen. De PvdA schreef terug (zie bijlage) dat ze tegen het NGB is. Dat zou blijken uit haar tegenstem in 2008, toen de meerderheid van de raad voor was. Behoud de Parel plaatste daar vervolgens vraagtekens bij die bij de PvdA-woordvoerder Richard van der Weegen weer een reactie uitlokte.

Nog geen oplossing voor fijnstof nabij pluimveebedrijven

Projecten & onderwerpen: 

De Brabantse gemeente Asten is één van de proefgebieden om de fijnstof van pluimveebedrijven in kaart te brengen. Een oplossing voor het probleem komt hopelijk dit najaar.

Risico door wonen bij veebedrijf?

Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen dat omwonenden van varkens- en pluimveebedrijven een verhoogd risico hebben geïnfecteerd te raken met Campylobactor, vogelgriep, veegerelateerde MRSA en ESBL producerende bacterieën. Althans, dat stelt Emmy Koeleman in Boerderij van 10 juli. Zij zegt die conclusie te baseren op een rapport van het RIVM.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel