Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

'MER voor landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg is niet compleet'

Projecten & onderwerpen: 

De Commissie voor de m.e.r. heeft een advies uitgebracht over het Milieu-effectrapport dat is opgesteld voor het landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas, waar ook het Nieuw Gemengd Bedrijf gepland is. Het Nieuw Gemengd Bedrijf telt - als het gerealiseerd wordt - straks 1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij, een composteerderij en een mestvergistingsinstallatie. In het advies wordt geconsteerd dat er in de milieueffectrapportage belangrijke zaken gemist worden.

Handzaam en informatief kookboek voor bewuste kokers

Projecten & onderwerpen: 

Cover van het boek VoetprintCooking Niet eerder hebben we op deze website een recensie geschreven over een boek. Maar eens moet de eerste keer zijn, niet waar. Op zich is het wel logisch dat we dat doen. Behoud de Parel zet zich in om het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) tegen te houden. In de stallen die dit bedrijf gepland heeft komen straks 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens, als we het niet tegen weten te houden. Dat betekent heel veel vlees. En “vlees” eten is niet altijd zo goed. Zeker niet in grote hoeveelheden. Dat blijkt uit het boek dat we hier bespreken.

"Nederlandse veehouderij pas duurzaam met minder vee"

Projecten & onderwerpen: 

Het Planbureau voor het Leefmilieu heeft een interessant rapport (zie bijlage) gepubliceerd, waarvan hierna een samenvatting. Interessant is de achtergrondstudie met scenarioberekeningen die in mei 2012 is gepubliceerd. De samenvatting is van de hand van Ben Hermans van de Stichting Natuur en Milieu.

In Nieuwsuur: lakse aanpak megastallen

Projecten & onderwerpen: 

HILVERSUM/DE PEEL – Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur heeft woensdag 10 oktober een reportage uitgezonden over de lakse houding van overheden (gemeenten, provincies en rijksoverheid) ten aanzien van megastallen. Overal op het platteland voeren omwonenden acties tegen de komst van grote veehouderijen, terwijl vorige week bleek dat het demissionaire kabinet miljoenen euro's subsidie gaf aan deze veehouderijen. Hoe valt het één met het ander te rijmen? In Nieuwsuur een reageert hoogleraar agrarisch recht, Willem Bruil.

Een succesvol vervolg op het soja-debat op de Floriade...!

Projecten & onderwerpen: 

Naar aanleiding van de Talkshow 'Veevoer en soja', die op maandag 1 oktober op de Floriade plaatsvond en georganiseerd werd door Behoud de Parel, de SP Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg en Wiek Lensen (filmmaker) met financiële steun van Oxfam/Novib en Milieudefensie, zijn de drie Braziliaanse gasten van de talkshow op woensdagmiddag 3 oktober persoonlijk ontvangen in de Tweede Kamer. Verder hebben ze een bezoek gebracht aan twee varkensbedrijven in Lottum en hebben ze de Rotterdamse haven bezocht en daar gesproken met oud-premier Ruud Lubbers.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel