Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Kamer: géén Europese subsidie voor megastallen

Projecten & onderwerpen: 

De Tweede Kamer heeft een meerderheid van SP, PvdA, PVV, D66, GL, 50Plus en de Partij voor de Dieren de regering verzocht zich in Europa in te zetten voor een aanscherping van de criteria voor Europese landbouwsubsidies. Door middel van de aanscherping van de criteria moet er een einde worden gemaakt aan de directe en indirecte financiering van megastallen met belastinggeld.

In Nederland wordt op grote schaal illegaal afval verwerkt in biogasinstallaties

Projecten & onderwerpen: 

Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) heeft plannen om een gigastal te vestigen op Landbouw Ontwikkelings Gebied Witveldweg. Ter verwerking van de mest die geproduceerd zal worden door de kippen en varkens is in een mestvergister, c.q. een biogasinstallatie voorzien. Uit een documentaire van de KRO (Bekijk hier de documentaire) blijkt dat het erg eenvoudig is, om illegaal afval te verwerken via deze biogastinstallatie.

Luchtwegonderzoek bij veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

De Universiteit Utrecht start binnenkort een onderzoek naar de invloed van de intensieve veehouderij op de luchtwegen van omwonenden. Zo'n 28.000 Brabanders en Limburgers die in de buurt van boerderijen wonen, krijgen binnenkort een enquête in de bus. Mensen met luchtwegklachten worden uitgenodigd voor verdere medische tests.

Lees hier verder...

Plan Werkgroep Behoud de Peel voor reductie uitstoot intensieve veehouderij.

Projecten & onderwerpen: 

Al jaren voert de Werkgroep Behoud de Peel actie (veelal juridisch) en waar nodig in samenwerking met anderen tegen de aantasting van de Peel, met name als gevolg van de (groeiende) aanwezigheid van intensieve veeteeltbedrijven (hier kunt u de website van de werkgroep bezoeken). De werkgroep heeft een concreet antwoord gegeven op de vraag: "Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de depositie van ammoniak op de Natura2000-natuurgebieden in de Peelregio omlaag te krijgen?"

Afvoer zand en grind van centrale zandverwerkingsinstallatie (cvi) via Venrayseweg

Projecten & onderwerpen: 

Als het aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas ligt, dan zal het vrachtverkeer van en naar de verwerkingsinstallatie voor zand en grind in Grubbenvorst via Raaieinde en de Venrayseweg naar de A73 geleid worden. Voor fietsers komen er verkeersvoorzieningen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel