Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Duitsland wil verlies aan landbouwgrond en bouw van megastallen beperken

Projecten & onderwerpen: 

De Duitse regering neemt concrete stappen om het constante verlies aan landbouwgrond tegen te gaan. Tevens komen er beperkingen bij de bouw van grote stallen in de buitengebieden. Een en ander wordt neergelegd in wetswijzigingen waarover het kabinet in Berlijn overeeenstemming heeft bereikt, aldus landbouwminister Ilse Aigner.

Open brief aan de PvdA Horst aan de Maas: Wat willen jullie met de megastallen?

Projecten & onderwerpen: 

In een open brief aan de PvdA Horst aan de Maas (zie bijlage) heeft vereniging Behoud de Parel aan de PvdA gevraagd hoe zij staat tegenover de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) nabij Grubbenvorst. De reden van de open brief is gelegen in het feit dat de PvdA plaatselijk steeds vóór de komst van het NGB stemt en de PvdA in de Tweede Kamer er voor gepleit heeft dat boeren op één locatie niet meer dan 7500 vleesvarkens, 1200 fokvarkens en 220.000 vleeskuikens mogen houden. Aanzienlijk lagere aantallen dan bij het NGB.

Ook verzoeken tot handhaving bij Kuijpers Kip in Brabant

Projecten & onderwerpen: 

Eén van de partners van het NGB (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) is Kuijpers Kip. Dit kippenbedrijf heeft een viertal kippenvleesbedrijven in Brabant. Het bedrijf heeft geen luchtwassers, met als gevolg dat fijnstof en amoniak vrijelijk de lucht in kunnen. Daarmee gaat het om illegale bedrijven. Het is immers al lang verplicht om luchtwassers te plaatsen bij dit soort bedrijven. Reden om te verzoeken handhavend op te treden.

Wethouder Litjens ontkent fouten in procedure NGB

Projecten & onderwerpen: 

Wethouder Litjens ontkent dat de gemeente fouten maakt in de procedure om de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens) mogelijk te maken in Landbouw Ontwikkelings Gebied Witveldweg. Litjens reageerde daarmee op André Vollenberg, voorzitter van Behoud de Parel, die gebruik maakte van het spreekrecht om de gemeenteraad te wijzen op de fouten in de procedure.

"Schaalvergroting niet de oplossing in de varkenshouderij"

Projecten & onderwerpen: 

"Meer stallen bouwen is niet de oplossing om meer marktmacht of inkomen te krijgen". Dat zegt Paul Bens, directeur van DLV Diergroepen in Uden in een vraaggesprek met weekblad Boerderij, dat komende dinsdag verschijnt.

Lees hier verder.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel