Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Wethouder Litjens ontkent fouten in procedure NGB

Projecten & onderwerpen: 

Wethouder Litjens ontkent dat de gemeente fouten maakt in de procedure om de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens) mogelijk te maken in Landbouw Ontwikkelings Gebied Witveldweg. Litjens reageerde daarmee op André Vollenberg, voorzitter van Behoud de Parel, die gebruik maakte van het spreekrecht om de gemeenteraad te wijzen op de fouten in de procedure.

"Schaalvergroting niet de oplossing in de varkenshouderij"

Projecten & onderwerpen: 

"Meer stallen bouwen is niet de oplossing om meer marktmacht of inkomen te krijgen". Dat zegt Paul Bens, directeur van DLV Diergroepen in Uden in een vraaggesprek met weekblad Boerderij, dat komende dinsdag verschijnt.

Lees hier verder.

Wetsvoorstel voor megastallen blijft in beeld

Projecten & onderwerpen: 

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad te verwerken in het wetsvoorstel voor de maximale bedrijfsomvang van veehouderijen. Een motie met die strekking is dinsdag 20 juni door de Tweede Kamer aangenomen. Een wetsvoorstel voor maximale bedrijfsomvang blijft daarmee dus in beeld. De Kamer verzoekt de regering om er bij provincies op aan te dringen nieuwe bouwplannen van veehouderijbedrijven aan te houden tot de uitkomsten van het rapport van de Gezondheidsraad bekend zijn.

Talkshow "Varkens en Soja" op Floriade?

De werkelijkheid achter de dagelijkse gang van zaken in de veevoederindustrie is voor velen in Nederland vaak een 'ver-van-mijn-bedshow'. Dat, terwijl de directe betrokkenheid bij en invloed op deze werkelijkheid vaak veel groter is dan men denkt. In een regio als Noord-Limburg bijvoorbeeld wonen zeer vele 'actoren' bij elkaar, die (bewust of onbewust) allen in zeer grote mate bijdragen aan de schending van mensenrechten (lees: het vermoorden van boeren- en indianenleiders) en de vernietiging van het regenwoud in Mato Grosso.

Supermarkten willen in 2020 plofkipvrij zijn – plannen nog ‘vrij abstract’

Projecten & onderwerpen: 

Supermarkten willen vanaf 2020 alleen nog maar vlees verkopen van dieren die zijn behandeld volgens strenge normen op het gebied van milieu, antibioticagebruik en dierenwelzijn (zie ook bijlage). Dit voornemen heeft de brancheorganisatie van supermarkten CBL vanavond geuit in Scheveningen. Hoe precies invulling aan deze belofte wordt gegeven blijft nog onduidelijk.

Lees hier verder.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel