Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Wetsvoorstel voor megastallen blijft in beeld

Projecten & onderwerpen: 

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad te verwerken in het wetsvoorstel voor de maximale bedrijfsomvang van veehouderijen. Een motie met die strekking is dinsdag 20 juni door de Tweede Kamer aangenomen. Een wetsvoorstel voor maximale bedrijfsomvang blijft daarmee dus in beeld. De Kamer verzoekt de regering om er bij provincies op aan te dringen nieuwe bouwplannen van veehouderijbedrijven aan te houden tot de uitkomsten van het rapport van de Gezondheidsraad bekend zijn.

Talkshow "Varkens en Soja" op Floriade?

De werkelijkheid achter de dagelijkse gang van zaken in de veevoederindustrie is voor velen in Nederland vaak een 'ver-van-mijn-bedshow'. Dat, terwijl de directe betrokkenheid bij en invloed op deze werkelijkheid vaak veel groter is dan men denkt. In een regio als Noord-Limburg bijvoorbeeld wonen zeer vele 'actoren' bij elkaar, die (bewust of onbewust) allen in zeer grote mate bijdragen aan de schending van mensenrechten (lees: het vermoorden van boeren- en indianenleiders) en de vernietiging van het regenwoud in Mato Grosso.

Supermarkten willen in 2020 plofkipvrij zijn – plannen nog ‘vrij abstract’

Projecten & onderwerpen: 

Supermarkten willen vanaf 2020 alleen nog maar vlees verkopen van dieren die zijn behandeld volgens strenge normen op het gebied van milieu, antibioticagebruik en dierenwelzijn (zie ook bijlage). Dit voornemen heeft de brancheorganisatie van supermarkten CBL vanavond geuit in Scheveningen. Hoe precies invulling aan deze belofte wordt gegeven blijft nog onduidelijk.

Lees hier verder.

Geen steun voor maxima in megastal

Projecten & onderwerpen: 

Den Haag, 6 juni 2012 - De Tweede Kamer wil geen landelijke norm voor het maximum aantal dieren in megastallen. Dat bleek woensdag tijdens een debat met demissionair staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA). Bleker stelde dinsdag in een brief aan de Kamer een maximum te stellen aan de aantallen kippen, kalveren en koeien in megastallen. VVD, CDA, ChristenUnie en PVV vinden echter dat provincies en gemeenten goed in staat zijn om dat zelf te regelen.

Bleker komt met brief over aantallen dieren in Intensieve veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Als het aan Staatssecretaris Bleker ligt mogen er in de toekomst maximaal 240.000 kippen in megastallen leven. Ook voor koeien, geiten en varkens wil hij een limiet stellen. Hiermee probeert hij de groei van megastallen in te perken. Dat schrijft Trouw. Bleker heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Probleem voor Bleker is echter dat de Tweede Kamer niet meer met de demissionaire staatsecretaris in debat wil over diens brief.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel