Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Behoud de Parel maakt bezwaar tegen verdubbeling kalvermesterij in LOG Witveldweg

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft op 5 januari 2011 een zienswijze (zie bijlage) ingediend tegen het verlenen van een zogenaamde omgevingsvergunning voor de plannen van kalvermesterij Klopman om de omvang van diens bedrijf in Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg te verdubbelen. Het bedrijf van Klopman wordt uitgebreid van 1200 naar 2400 kalveren. Daarmee komt er een tweede megastal bij, naast het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) met 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen.

Veertigtal bezwaren tegen eerste gigastal (Grubbenvorst)

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst, Wakker Dier en een veertigtal omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen de geplande vergunning voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), dat zich wil vestigen in Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg nabij Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas). Het NGB is de eerste ‘gigastal’ in Nederland als de plannen door zouden gaan.

Actiebord Behoud de Parel langs A73: Horst aan de Maas dreigt met dwangsom.

Projecten & onderwerpen: 

Bureau Handhaving heeft - mede namens de gemeente Horst aan de Maas - Behoud de Parel opnieuw gevorderd haar actiebord aan de A73 te verwijderen (zie bijlage). Behoud de Parel wenst geen gevolg te geven aan die vordering en heeft daarom een protestschrift ingediend (zie bijlage).

De beste wensen voor 2012

Projecten & onderwerpen: 

Het bestuur van de vereniging Behoud de Parel wenst u en de uwen voor het nieuwe jaar het beste toe. Dat 2012 u moge brengen wat u ervan verwacht. En samen met u hopen we daar een klein stukje aan bij te dragen...

Uitspraak Commissie Bezwaar en Beroep over weigering handhavend op te treden tegen onderdeel NGB

Projecten & onderwerpen: 

Op 22 augustus 2011 diende Behoud de Parel via Wösten Juridisch Advies een bezwaar in bij de Commissie Bezwaar en Beroep over het feit dat de gemeente Horst aan de Maas weigerde handhavend op te treden tegen een van de participanten van het Nieuw Gemengd Bedrijf, Heideveld Varkens BV. Het bedrijf had in oktober 2007 al moeten voldoen aan de zogenaamde BBT-eisen behorende bij de IPPC-richtlijn. Het bedrijf voldoet dus inmiddels al meer dan 3 jaar niet aan de normen. Het bezwaar wordt door de commissie onderkend en daarom adviseert zij B&W om haar eerdere besluit te heroverweg (zie bijlage).

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel