Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Gemeente sleept Actiebord Behoud de Parel weg

Projecten & onderwerpen: 

De burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas, Kees van Rooij (CDA), heeft opdracht gegeven om de schaftwagen met daarop het actiebord van Behoud de Parel tegen de komst van de gigastal van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) weg te halen. En de Commissie Bezwaar en Beroep heeft de bezwaren van Behoud de Parel tegen het handhavingsbeleid van de gemeente ongegrond verklaard. Daarmee komt een einde aan het "handhavingstraject" van Bureau Handhaving, dat ruim anderhalf jaar in beslag heeft genomen.

Behoud de Parel: "B&W gaat te werk als een paard met oogkleppen".

Projecten & onderwerpen: 

B&W hebben een nieuwe stap gezet in de juridische procedure om de komst van de gigastallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) te realiseren. Daarvoor willen B&W het bestemmingsplan aanpassen ten behoeve van Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg, waar het NGB zich wil vestigen. B&W zijn deze procedure opgestart nadat Behoud de Parel in het kader van eerder ter inzage gelegde ontwerpen van "Projectbesluiten en bouwvergunningen" in de juridische procedure opmerkte dat de gemeente met daarmee de komst van het NGB niet "eventjes" kon regelen.

"Ghana dupe van Nederlandse dumpprijzen".

Projecten & onderwerpen: 

Dinsdag 8 mei 2012 zond Nieuwsuur een documentaire uit over het dumpen van kippenvlees in Ghana vanuit Nederland, met als gevolg dat de interne markt voor kippenvlees in Ghana volledig is ingestort. (bekijk hier de uitzending) Eerder - in november 2007 - heeft het inmiddels ter ziele gegane Netwerk een vergelijkbare docummentaire uitgezonden.

REGIONAAL DE HAND AAN DE KRAAN?

Projecten & onderwerpen: 

In april van dit jaar is een onderzoek gepubliceerd van Arcadis (zie de bijlage) over de mogelijkheden om op provinciaal en regionaal niveau de omvang van de veestapel onder controle te houden. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de zorgen die er bestaan over een mogelijke verdere concentratie van de veehouderij in Noord-Brabant, de daarmee samenhangende effecten op het gebied van ruimte, milieu en gezondheid en maatschappelijk draagvlak ten aanzien van de veehouderij.

Weerstand tegen verbod op nieuwste antibiotica groet

Projecten & onderwerpen: 

Zoals uit een artikel uit "Berderij" blijkt, groeit de weerstand van veehouders tegen het verbod op het gebruik van de nieuwste generatie antibiotica. Sinds de kritiek op de Intensieve Veehouderij waar het gaat om de overmaat aan gebruik van antibiotica, met als gevolg het ontstaan van resistente bacteriën (MRSA bij varkens en kalveren, ESBL bij pluimvee), die op zich een regelrechte bedreiging vormen voor de mensen die besmet raken, proberen de veehouders - met wisselend succes - hun imago wat op te poetsen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel