Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Burgerinitiatief duurzaam landbouwbeleid afgewezen!

Projecten & onderwerpen: 

“Een gemiste kans van de gemeente Horst aan de Maas door het onderzoek naar duurzaam landbouwbeleid naast zich neer te leggen”. Dat is de mening van Paul Geurts, voorzitter van de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg van de SP. Hij reageert op de definitieve afwijzing van het burgerinitiatief van de werkgroep in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. De meerderheid van de raad is van mening dat alleen agrarische ondernemers zelf met een initiatief kunnen komen voor een andere landbouw.

Antibioticaresistente bacteriën in Nederlands oppervlaktewater in veeteeltrijk gebied

In oppervlaktewater en slib in veeteeltrijk gebied komen hoge percentages bacteriën voor die resistent zijn tegen een of meerdere antibiotica. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM. De herkomst van deze bacteriën in het onderzochte gebied is in deze studie niet onderzocht. Wel zijn er aanwijzingen dat ten minste een deel van de bacteriën afkomstig is uit mest van nabijgelegen veeteeltbedrijven.

Twitterbezwaar tegen gigastal Nieuw Gemengd Bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

In Limburg dreigt de eerste Nederlandse gigastal nabij Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas) gebouwd te worden: 1,1 miljoen kippen en 35.000 varkens. Wakker Dier roept op massaal twitterbezwaar in te dienen bij de provincie@Limburg.

In een twitterbericht kunnen de deelnemers aan de twitteractie van Wakker Dier de provincie oproepen te stoppen met de gigastal onder het motto van "Stop de Gigastal". In het twitterbericht is het volgende te lezen:

PVV negeert oproep Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 

De regering gaat er niet alles aan doen om de bouw van een gigastal in Horst aan de Maas tegen te houden. De Tweede Kamer stemde dinsdag 31 januari over de motie van kamerlid Van Gerven van de SP over de gigastal van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen) in Grubbenvorst. De PVV hielp de tegenstanders van de motie aan een meerderheid door - ondanks de oproep van Behoud de Parel - tegen de motie te stemmen.

Behoud de Parel weigert bord weg te halen

Projecten & onderwerpen: 

Bureau Handhaving laat namens de gemeente Horst aan de Maas haar tanden zien. Het bureau heeft in een aangetekend schrijven (in de bijlage* te lezen) geëist dat het actiebord tegen de gigastallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf aan de A73 weggehaald wordt. Indien dat komende maandag niet gebeurd is, wordt voor elke dag dat het bord niet verwijderd is een bedrag van 250 euro gevorderd. Dat bedrag kan oplopen tot 'zo'n 2500 euro. Behoud de Parel en de eigenaar van de grond waarop het bord staat, laten zich niet intimideren door de gemeente. Zij weigeren het bord weg te halen!

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel