Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Miss Piggy's verzamelen tekening in Horst tegen veefabrieken

Projecten & onderwerpen: 

Milieudefensie voert in samenwrking met Behoud de Parel op zaterdag 26 november actie in Horst voor een landelijk verbod op megastallen. Miss Piggy nodigt mensen uit om een tekening te maken tegen megastallen. De verzamelde tekeningen worden als mega-advertentie in een landelijk dagblad geplaatst, om de politiek nog eens te laten zien dat de Nederlandse bevolking geen megastallen wil. Het kabinet en de Tweede Kamer besluiten dit najaar over megastallen, naar aanleiding van de uitkomsten van de door Hans Alders geleide maatschappelijke dialoog over megastallen.

Brief regering aan Tweede Kamer over antibioticagebruik in Intensieve Veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (CDA) en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VVD) hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten. De bewindslieden reageren op de inbreng van Kamerleden in het schriftelijk overleg zoals vastgesteld op 27 oktober 2011 (voor de reacties van staatssecretaris Bleker en minister Schippers: zie de bijlage).

‘Nederland behoort tot de vuilste landen van Europa’

Projecten & onderwerpen: 

Nederland hoort tot de vuilste landen in Europa. Weliswaar is de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland jarenlang gedaald, maar die afname begint af te vlakken. In sommige gevallen neemt hij zelfs weer toe, schrijft NRC Handelsblad vandaag.

Milieu- en bewonersgroepen: eerst fundamentele discussie veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft samen met de gezamenlijke milieu- en bewonersgroepen in de Brabantse en Limburgse Peel een brief gestuurd naar de provinciebesturen van Brabant en Limburg en de gemeenteraden in De Peel. De groepen vinden dat er een fundamentele discussie moet komen over de intensieve veehouderij met alle inwoners van De Peel. Deze discussie dient er te komen, voordat er stappen worden gezet richting zogenaamde 'duurzame of zorgvuldige veehouderij'. De 'Dialoog megastallen' van staatssecretaris Bleker is daarvoor volstrekt ontoereikend.

Juridische bezwaren tegen grootste megabedrijf van Nederland

Projecten & onderwerpen: 

Het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas wil met behulp van een door de gemeenteraad gedelegeerde bevoegdheid drie afzonderlijke projectbesluiten verlenen voor één grootschalig megabedrijf binnen het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg te Grubbenvorst. Het grootschalige megabedrijf (Intensieve veehouderij) bestaat uit een megastal voor 35.000 varkens, een megastal voor 1.200.000 kippen met een slachterij en een bio-energiecentrale.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel