Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

De beste wensen voor 2012

Projecten & onderwerpen: 

Het bestuur van de vereniging Behoud de Parel wenst u en de uwen voor het nieuwe jaar het beste toe. Dat 2012 u moge brengen wat u ervan verwacht. En samen met u hopen we daar een klein stukje aan bij te dragen...

Uitspraak Commissie Bezwaar en Beroep over weigering handhavend op te treden tegen onderdeel NGB

Projecten & onderwerpen: 

Op 22 augustus 2011 diende Behoud de Parel via Wösten Juridisch Advies een bezwaar in bij de Commissie Bezwaar en Beroep over het feit dat de gemeente Horst aan de Maas weigerde handhavend op te treden tegen een van de participanten van het Nieuw Gemengd Bedrijf, Heideveld Varkens BV. Het bedrijf had in oktober 2007 al moeten voldoen aan de zogenaamde BBT-eisen behorende bij de IPPC-richtlijn. Het bedrijf voldoet dus inmiddels al meer dan 3 jaar niet aan de normen. Het bezwaar wordt door de commissie onderkend en daarom adviseert zij B&W om haar eerdere besluit te heroverweg (zie bijlage).

SP presenteert plan voor kleinere stallen

Projecten & onderwerpen: 

De Statenfractie van de SP heeft een initiatiefvoorstel geschreven om de bouw van nieuwe megastallen in Limburg te verbieden. De partij wil een verbod op de bouw van stallen groter dan anderhalve hectare. Tegelijkertijd wil de SP een provinciaal fonds om kleinere bedrijven te ondersteunen in het investeren het landschap, dierwelzijn, duurzame technieken.

Miss Piggy's verzamelen tekening in Horst tegen veefabrieken

Projecten & onderwerpen: 

Milieudefensie voert in samenwrking met Behoud de Parel op zaterdag 26 november actie in Horst voor een landelijk verbod op megastallen. Miss Piggy nodigt mensen uit om een tekening te maken tegen megastallen. De verzamelde tekeningen worden als mega-advertentie in een landelijk dagblad geplaatst, om de politiek nog eens te laten zien dat de Nederlandse bevolking geen megastallen wil. Het kabinet en de Tweede Kamer besluiten dit najaar over megastallen, naar aanleiding van de uitkomsten van de door Hans Alders geleide maatschappelijke dialoog over megastallen.

Brief regering aan Tweede Kamer over antibioticagebruik in Intensieve Veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (CDA) en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VVD) hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten. De bewindslieden reageren op de inbreng van Kamerleden in het schriftelijk overleg zoals vastgesteld op 27 oktober 2011 (voor de reacties van staatssecretaris Bleker en minister Schippers: zie de bijlage).

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel