Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Klankbordgroep waarschuwt: "Plannen gemeenten nadelig voor Greenport"

Projecten & onderwerpen: 

Er wordt hard gewerkt aan de vormgeving van "Greenport". Een apart voor dat doel opgerichte organisatie - Development Compagny Greenport Venlo (DCGV) - werkt plannen uit en betrekt daar allerlei grpoepen bij, die mee praten in zogenaamde klankbordgroepen. Eén van die klankbordgroepen is de Klankbordgroep Groen, Milieu en Water. In deze Klankbordgroep is Behoud de Parel vertegenwoordigd door haar voorzitter, André Vollenberg. In de vergadering van 10 januari 2012 vroeg hij hoe het zit met de mogelijkheden voor nieuwvestiging van Intensieve Veehouderijen als er geen milieuruimte meer is?

Mensen zullen steeds vaker een infectieziekte door dieren oplopen

Projecten & onderwerpen: 

Utrecht - Mensen zullen steeds vaker een infectieziekte oplopen welke afkomstig is van dieren (zoönose). Dat komt met name door de snelle afname in de biodiversiteit. Dat zei Roel Coutinho, directeur van het RIVM vrijdag tijdens zijn inaugurele rede als nieuwe hoogleraar van het Utrecht Life Sciences (ULS).

Burgerinitiatief duurzaam landbouwbeleid afgewezen!

Projecten & onderwerpen: 

“Een gemiste kans van de gemeente Horst aan de Maas door het onderzoek naar duurzaam landbouwbeleid naast zich neer te leggen”. Dat is de mening van Paul Geurts, voorzitter van de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg van de SP. Hij reageert op de definitieve afwijzing van het burgerinitiatief van de werkgroep in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. De meerderheid van de raad is van mening dat alleen agrarische ondernemers zelf met een initiatief kunnen komen voor een andere landbouw.

Antibioticaresistente bacteriën in Nederlands oppervlaktewater in veeteeltrijk gebied

In oppervlaktewater en slib in veeteeltrijk gebied komen hoge percentages bacteriën voor die resistent zijn tegen een of meerdere antibiotica. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM. De herkomst van deze bacteriën in het onderzochte gebied is in deze studie niet onderzocht. Wel zijn er aanwijzingen dat ten minste een deel van de bacteriën afkomstig is uit mest van nabijgelegen veeteeltbedrijven.

Twitterbezwaar tegen gigastal Nieuw Gemengd Bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

In Limburg dreigt de eerste Nederlandse gigastal nabij Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas) gebouwd te worden: 1,1 miljoen kippen en 35.000 varkens. Wakker Dier roept op massaal twitterbezwaar in te dienen bij de provincie@Limburg.

In een twitterbericht kunnen de deelnemers aan de twitteractie van Wakker Dier de provincie oproepen te stoppen met de gigastal onder het motto van "Stop de Gigastal". In het twitterbericht is het volgende te lezen:

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel