Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Behoud de Parel teleurgesteld: Raad wijst burgerinitiatief af

15-3-'11 * De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft in meerderheid het burgerinitiatief "Gezondheid EERST!" van vereniging Behoud de Parel afgewezen. Alleen de SP en D66 stemden in met het voorstel van Behoud de Parel om te stoppen met de procedures voor de bouw van megastallen totdat het landelijk onderzoek naar gezondheidseffecten van megastallen op de omgeving bekend zijn. CDA, Essentie (VVD) en CDA stemden - tot teleurstelling van Behoud de Parel - tegen het burgerinitiatief!

Onderzoek gezondheidseffecten megastallen gepresenteerd: Verhoogde concentraties bacteriën in omgeving megastallen

Het veelbesproken onderzoek naar gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij - uitgevoerd door IRAS. NIVEL en RIVM - heeft voor de eerste keer in Nederland significant verhoogde concentraties bacteriën aangetoond in de omgeving van veestallen. Projectleider Dick Heederik van instituut IRAS van de Universiteit Utrecht heeft dat donderdag gezegd in toelichting op een tussenrapportage die deze week is gepubliceerd.

Burgerinitiatief “Gezondheid eerst” aangeboden

Afgelopen week heeft André Vollenberg, voorzitter van Vereniging Behoud de Parel na een toespraak (zie bijlage) het burgerinitiatief “Gezondheid eerst” aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas aangeboden. Om een burgerinitiatief in behandeling te laten nemen zijn minimaal 100 handtekeningen nodig. Met ruim 700 was Behoud de Parel dan ook dik tevreden.

Klopman meldt verdubbeling kalvermesterij

Projecten & onderwerpen: 

In een brief van 1 oktober 2010 (zie bijlage) meldde Kalvermesterij Klopman aan Behoud de Parel dat hij een bouw,- en milieuvergunning gaat aanvragen ter uitbereiding van de veestapel. Het bericht verbaasde Behoud de Parel. Eerder - bij bekendmaking van de vergunningaanvraag voor de overplaatsing van het bedrijf naar LOG Witveldweg - had Klopman immers nog aangegeven dat er geen sprake zou zijn van uitbreiding.

Commentaar NRC op ontwikkelingen in de Intensieve veehouderij: "Intensieve slachtpartij"

Projecten & onderwerpen: 

"Varkens moeten wroeten, kippen scharrelen en de koe moet in de wei". Dit citaat is afkomstig uit het rapport van een ‘denkgroep’, dat in 2001 onder de titel "Toekomst voor de veehouderij" werd uitgebracht. Onder voorzitterschap van de man die als informateur de basis legde voor de vorming van het huidige kabinet, de CDA’er Wijffels, schetste dit gezelschap de contouren van deze bedrijfstak voor het jaar 2010. Dit was er een van: „Bij crises zoals mond-en-klauwzeer mogen gezonde dieren niet worden geruimd.”

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel