Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

PvdA ruilt tegenstem tegen NGB in tegen wethouderszetel

Projecten & onderwerpen: 

De verkiezingen zijn achter de rug en met man en macht wordt geprobeerd een coalitie tot stand te brengen. Het CDA, de grootste fractie na de verkiezingen, heeft met alle partijen gesproken en is - samen met de tweede partij Essentie (VVD) - op zoek naar een derde partner. Die hebben ze nu gevonden. Het wordt de PvdA-PK. Daarvoor heeft de PvdA-PK wel haar standpunt met betrekking tot het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) moeten wijzigen. Begin 2008 stemde de PvdA (toen nog zonder PK) tegen het NGB.

'Tunnelvisie rond megafarm'

Projecten & onderwerpen: 

Horst aan de Maas heeft zich laten verblinden door de voordelen van het Nieuw Gemengd Bedrijf bij Grubbenvorst. Door die tunnelvisie zijn de negatieve gevoelens in de gemeenschap te laat onderkend. Bovendien maakt tunnelvisie discussie over de megafarm momenteel bijna onmogelijk. Tot die conclusies komt professor Katrien Termeer van de Universiteit van Wageningen. Op verzoek van de gemeente heeft zij onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces rond het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) aan de Witveldweg in Grubbenvorst.

Vragen over handhaving bij Intensieve Veeteelt

Projecten & onderwerpen: 

De vereniging Behoud de Parel heeft een brief gestuurd aan de gemeente Horst aan de Maas en de toekomstige fusiepartners van deze gemeente, Meerlo-Wanssum en Sevenum, met het verzoek om een overzicht van alle veehouderijbedrijven binnen de gemeentegrenzen die vallen onder de zogenaamde IPPC-drempelwaarde (1). Deze bedrijven dienen te voldoen aan de eis dat zij de zogenaamd “Best Beschikbare Technieken” (2) hanteren bij het voorkomen van verontreiniging van het milieu. In de praktijk voldoen bedrijven vaak niet aan deze BBT-eis.

De dorpsbewoners krijgen hun gelijk: geen ‘varkensflats’

Projecten & onderwerpen: 

Hoe een burgerprotest succesvol was. Leerzaam voor andere actiegroepen. Inwoners Vroomshoop kregen zelfs het CDA om!
Het dorpje ligt in oud veengebied, tegen de Duitse grens: afgemeten boerenvelden langs met de liniaal getekende sloten. ‘Toen we eens bezoek hadden uit Praag, stuurden we hen naar de bossen van Ommen’, zegt Jan Veldhuis. ‘Maar ze vonden het hier veel mooier. Zo’n weids uitzicht hadden ze nog nooit gezien.’

Demonstratieve vernietiging LLTB-lidmaatschapsbewijs bij Landbouwhuis Roermond.

Projecten & onderwerpen: 

Vernietiging LLTB pas 004Dinsdagmiddag 27 november hebben twee leden van de LLTB bij het Landbouwhuis hun lidmaatschap van deze organisatie opgezegd. Het betreft de heren Peter Hegger uit Arcen en André Vollenberg uit Grubbenvorst. Zij geven op deze wijze blijk van hun ongenoegen over de steun die de LLTB geeft aan megabedrijven als het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel