Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Biologische ondernemers naar Greenport?

Projecten & onderwerpen: 

Donderdag 12 januari j.l. zijn op uitnodiging van DCGV (Development Company Greenport Venlo) vijftien, in hoofdzaak biologische ondernemers te gast geweest in de Innovatoren. De bijeenkomst vond plaats naar aanleiding van een zienswijze, die Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst heeft ingediend over de Greenport. Biologisch witloftrekker Vollenberg nam afgelopen maanden het initiatief om ondernemers in zijn sector van producent tot detailhandel bij elkaar te brengen.

Fijnstof meten in Grubbenvorst?

Projecten & onderwerpen: 

Als men fijnstof gaat meten dan vergeet men in Grubbenvorst dat dat maar één onbelangrijke factor is waar de gemeente Horst aan de Maas en andere instanties altijd hun voordeel mee kunnen doen en geen belangrijk argument om vestiging van een NGB tegen te houden.

De dorpsraad van Grubbenvorst is blij met een dooie mus, ongeacht de resultaten. Waar het werkelijk om gaat, zal ik trachten uit te leggen. De bestaande agrarische bedrijven in en rondom het LOG Witveld stoten de volgende stoffen uit.

Burgerinitiatief tegen overlast pluimveehouderijen in Venray

Omwonenden en verenigingen die gebruikmaken van sportpark De Heesakker in Oirlo willen een burgerinitiatief opstarten. Om zo de overlast van pluimveehouderijen op de politieke agenda te zetten. Het gaat over stankoverlast en gezondheidsrisico’s van het pluimveebedrijf aan Roffert 21 in Castenray en de komst van nieuwe bedrijven.

Behoud de Parel maakt bezwaar tegen verdubbeling kalvermesterij in LOG Witveldweg

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft op 5 januari 2011 een zienswijze (zie bijlage) ingediend tegen het verlenen van een zogenaamde omgevingsvergunning voor de plannen van kalvermesterij Klopman om de omvang van diens bedrijf in Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg te verdubbelen. Het bedrijf van Klopman wordt uitgebreid van 1200 naar 2400 kalveren. Daarmee komt er een tweede megastal bij, naast het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) met 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen.

Veertigtal bezwaren tegen eerste gigastal (Grubbenvorst)

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst, Wakker Dier en een veertigtal omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen de geplande vergunning voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), dat zich wil vestigen in Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg nabij Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas). Het NGB is de eerste ‘gigastal’ in Nederland als de plannen door zouden gaan.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel