Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Brief regering aan Tweede Kamer over antibioticagebruik in Intensieve Veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (CDA) en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VVD) hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten. De bewindslieden reageren op de inbreng van Kamerleden in het schriftelijk overleg zoals vastgesteld op 27 oktober 2011 (voor de reacties van staatssecretaris Bleker en minister Schippers: zie de bijlage).

‘Nederland behoort tot de vuilste landen van Europa’

Projecten & onderwerpen: 

Nederland hoort tot de vuilste landen in Europa. Weliswaar is de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland jarenlang gedaald, maar die afname begint af te vlakken. In sommige gevallen neemt hij zelfs weer toe, schrijft NRC Handelsblad vandaag.

Milieu- en bewonersgroepen: eerst fundamentele discussie veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft samen met de gezamenlijke milieu- en bewonersgroepen in de Brabantse en Limburgse Peel een brief gestuurd naar de provinciebesturen van Brabant en Limburg en de gemeenteraden in De Peel. De groepen vinden dat er een fundamentele discussie moet komen over de intensieve veehouderij met alle inwoners van De Peel. Deze discussie dient er te komen, voordat er stappen worden gezet richting zogenaamde 'duurzame of zorgvuldige veehouderij'. De 'Dialoog megastallen' van staatssecretaris Bleker is daarvoor volstrekt ontoereikend.

Juridische bezwaren tegen grootste megabedrijf van Nederland

Projecten & onderwerpen: 

Het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas wil met behulp van een door de gemeenteraad gedelegeerde bevoegdheid drie afzonderlijke projectbesluiten verlenen voor één grootschalig megabedrijf binnen het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg te Grubbenvorst. Het grootschalige megabedrijf (Intensieve veehouderij) bestaat uit een megastal voor 35.000 varkens, een megastal voor 1.200.000 kippen met een slachterij en een bio-energiecentrale.

Behoud de Parel plaatst video op You Tube

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft onlangs een videofilmpje geplaatst op You Tube. In het filmpje is de zogenaamde "flash mob" - een spontaan aangeheven gezang, dat er op gericht is, medestanders mee te laten zingen - te zien, die plaats vond tijdens de behandeling van het burgerinitiatief "Gezondheid EERST" door de gemeenteraad van Horst aan de Maas op 15 april 2011.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel