Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

'Tunnelvisie rond megafarm'

Projecten & onderwerpen: 

Horst aan de Maas heeft zich laten verblinden door de voordelen van het Nieuw Gemengd Bedrijf bij Grubbenvorst. Door die tunnelvisie zijn de negatieve gevoelens in de gemeenschap te laat onderkend. Bovendien maakt tunnelvisie discussie over de megafarm momenteel bijna onmogelijk. Tot die conclusies komt professor Katrien Termeer van de Universiteit van Wageningen. Op verzoek van de gemeente heeft zij onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces rond het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) aan de Witveldweg in Grubbenvorst.

Vragen over handhaving bij Intensieve Veeteelt

Projecten & onderwerpen: 

De vereniging Behoud de Parel heeft een brief gestuurd aan de gemeente Horst aan de Maas en de toekomstige fusiepartners van deze gemeente, Meerlo-Wanssum en Sevenum, met het verzoek om een overzicht van alle veehouderijbedrijven binnen de gemeentegrenzen die vallen onder de zogenaamde IPPC-drempelwaarde (1). Deze bedrijven dienen te voldoen aan de eis dat zij de zogenaamd “Best Beschikbare Technieken” (2) hanteren bij het voorkomen van verontreiniging van het milieu. In de praktijk voldoen bedrijven vaak niet aan deze BBT-eis.

De dorpsbewoners krijgen hun gelijk: geen ‘varkensflats’

Projecten & onderwerpen: 

Hoe een burgerprotest succesvol was. Leerzaam voor andere actiegroepen. Inwoners Vroomshoop kregen zelfs het CDA om!
Het dorpje ligt in oud veengebied, tegen de Duitse grens: afgemeten boerenvelden langs met de liniaal getekende sloten. ‘Toen we eens bezoek hadden uit Praag, stuurden we hen naar de bossen van Ommen’, zegt Jan Veldhuis. ‘Maar ze vonden het hier veel mooier. Zo’n weids uitzicht hadden ze nog nooit gezien.’

Demonstratieve vernietiging LLTB-lidmaatschapsbewijs bij Landbouwhuis Roermond.

Projecten & onderwerpen: 

Vernietiging LLTB pas 004Dinsdagmiddag 27 november hebben twee leden van de LLTB bij het Landbouwhuis hun lidmaatschap van deze organisatie opgezegd. Het betreft de heren Peter Hegger uit Arcen en André Vollenberg uit Grubbenvorst. Zij geven op deze wijze blijk van hun ongenoegen over de steun die de LLTB geeft aan megabedrijven als het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst.

Boer en Tweede Kamerlid Waalkens op bezoek in Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

WaalkensMaandag 19 november stond voor Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens (PvdA) in het teken van een bezoek aan Horst aan de Maas. Hij bracht een bezoek aan André Vollenberg en sprak ’s avonds met een dertigtal inwoners van Horst aan de Maas.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel