Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Behoud de Parel: Klacht bij Nationale Ombudsman over manipulatie GGD-rapport over NGB door B&W

In een brief aan Nationale Ombudsman Brenninkmeijer (zie bijlage) heeft Behoud de Parel een klacht ingediend. De klacht betreft de manier waarop B&W gecommuniceerd heeft over het rapport van de GGD Noord- en Midden-Limburg inzake de gezondheidseffecten van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens). Eerder heeft Behoud de Parel die klacht voorgelegd aan de onafhankelijk Commissie Bezwaar & Beroep van de gemeente Horst aan de Maas. Deze adviseerde B&W de klacht van de vereniging gegrond te verklaren.

Reactie op IRAS rapport: GGD Nederland dringt aan op versneld vaststellen afstandsnorm

Projecten & onderwerpen: 

Op 21 juni is het IRAS rapport uitgebracht. Dit rapport beschrijft de relatie tussen de intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden. Minister Schippers heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd en laat weten dat zij de constateringen van het onderzoek uiterst serieus neemt en de conclusies van de onderzoekers onderschrijft. GGD Nederland mist echter concrete maatregelen op dit dossier. GGD Nederland dringt er op aan zo snel mogelijk te komen tot een heldere afstandsnorm.

Alders leidt brede discussie megastallen

Projecten & onderwerpen: 

Voormalig minister en commissaris van de koningin in Groningen Hans Alders (PvdA) gaat de door staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) gewenste brede maatschappelijke discussie over megastallen leiden. Dat bevestigde een woordvoerder van de bewindsman maandag.

Behoud de Parel teleurgesteld: Raad wijst burgerinitiatief af

15-3-'11 * De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft in meerderheid het burgerinitiatief "Gezondheid EERST!" van vereniging Behoud de Parel afgewezen. Alleen de SP en D66 stemden in met het voorstel van Behoud de Parel om te stoppen met de procedures voor de bouw van megastallen totdat het landelijk onderzoek naar gezondheidseffecten van megastallen op de omgeving bekend zijn. CDA, Essentie (VVD) en CDA stemden - tot teleurstelling van Behoud de Parel - tegen het burgerinitiatief!

Onderzoek gezondheidseffecten megastallen gepresenteerd: Verhoogde concentraties bacteriën in omgeving megastallen

Het veelbesproken onderzoek naar gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij - uitgevoerd door IRAS. NIVEL en RIVM - heeft voor de eerste keer in Nederland significant verhoogde concentraties bacteriën aangetoond in de omgeving van veestallen. Projectleider Dick Heederik van instituut IRAS van de Universiteit Utrecht heeft dat donderdag gezegd in toelichting op een tussenrapportage die deze week is gepubliceerd.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel