Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Symposium over oplossingen in veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Nog steeds, bijna 10 jaar na het opstarten van Behoud de Parel, staat de vereniging nog volop in de belangstelling. Deze week prijkt zij zelfs op de gemeentelijke kalender. Ook het thema waarvoor zij is opgericht komt meer en meer onder de aandacht. “Gezondheid eerst”  in relatie tot de intensieve veehouderij komt langzaam tussen de oren van politici en bestuurders!

Gezondheid voorop bij Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 

Nu, bijna 10 jaar na het opstarten van Behoud de Parel in Grubbenvorst staat de vereniging nog volop in de belangstelling. De komende week prijkt zij op de gemeentelijke kalender. Ook het thema waarvoor zij is opgericht komt meer en meer onder de aandacht.

Gezondheid eerst”  in relatie tot de intensieve veehouderij komt langzaam tussen de oren van politici en bestuurders!

Fijnstofmeetstation Hoogheide: "met een kluitje in het riet gestuurd?".

Projecten & onderwerpen: 

Tot mei 2015 bracht de Provincie Limburg in mei en november een fijnstof meetrapportage uit. Op maandag 17 oktober 2016, anderhalf jaar later, verschijnt het nieuwe rapport (september 2016 - zie bijlage). Veel inhoudelijk verschil tussen de rapportages  was en is er niet.

Ruim 200.000 mensen wonen in intensief agrarisch gebied

Projecten & onderwerpen: 

Minstens 204.473 Nederlanders wonen binnen 1 kilometer van vijftien of meer veehouderijen. Vooral in Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant wonen veel mensen in gebieden waar intensieve veehouderij wordt bedreven.
 

SP Horst aan de Maas: bij vestiging Intensieve veehouderij eerst overleg met omwonenden

Projecten & onderwerpen: 

De gemeente Horst aan de Maas is bezig om mogelijk nieuw beleid te ontwikkelen met betrekking tot de Intensieve Veehouderij en mestverwerking. Woensdag 5 oktober vond een informatieavond plaats, georganiseerd door de Commissie "Ruimte" van de gemeenteraad van Horst aan de Maas (lees hier het verslag van deze informatieavond). Naar aanleiding van deze informatieavond heeft de SP-fractie in de gemeenteraad haar uitgangspunten voor beleid geformuleerd.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel