Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Behoud De Parel meet samen met RIVM fijnstof in Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Fijnstof sensor RIVM/BdP dec 2016 VW_13033927Het RIVM lanceert een fijnstofmeting op een honderdtal plaatsen in Nederland tijdens oud- op nieuw om de uitstoot van fijnstof door vuurwerk te meten. Behoud de Parel heeft een fijnstofsensor van het RIVM ontvangen en gaat samen met het RIVM de fijnstofmeting doen in Grubbenvorst centrum.

Bezwaren gegrond, maar toch mag NGB door...

Projecten & onderwerpen: 

Woensdag 23 november 2016 oordeelde de Raad van State dat Behoud de Parel op punten gelijk had met hun bezwaren tegen het verlenen van de natuurvergunning voor het pluimveebedrijf dat onderdeel uit gaat maken van het Nieuw Gemengd Bedrijf (30.000 vrakens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij, een composteerderij en een mestverwerkingsinstallatie) in Grubbenvorst. Maar in plaats van de vergunning naar de prullenbak te verwijzen, bepaalde de Raad van State slechts dat de vergunning aangescherpt moest worden en dan kon deze verleend worden.

Symposium over relatie veehouderij en gezondheid in Den Bosch

Projecten & onderwerpen: 

Op 14 oktober 2016 organiseerde het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid haar jaarlijkse symposium. Dit jaar was het thema 'Van kennis naar toepassing in de praktijk: samen aan de slag!'. Vanuit Behoud de Parel namen twee leden deel aan het symposium, André Vollenberg en Paul Geurts.

Het symposium werd gehouden in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. Meer dan 250 mensen voerden op vrijdag 14 oktober een levendige discussie over de relatie tussen gezondheid en de intensieve veehouderij in Nederland.

Brabant wil groei veestapel halt toeroepen

Projecten & onderwerpen: 

Noord-Brabant, de provincie met de grootste veestapel van Nederland, wil eindelijk concrete maatregelen nemen om de gestage groei van het aantal varkens, kippen en geiten een halt toe te roepen. Het provinciebestuur stelt voor dat een veehouder alleen nog maar een nieuwe stal mag bouwen als elders in zijn regio een oude stal wordt afgebroken.

Advies aan staatssecretaris: burgers beter beschermen tegen stank

Projecten & onderwerpen: 

Geurhinder vanuit veehouderijen moet, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, worden voorkomen. Aanpassing van de regelgeving is daarvoor noodzakelijk. Bij uitbreidingen van veehouderijen moet gebruik worden gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT), adequaat bedrijfsmanagement en een goed ontwerp van de bedrijfsgebouwen om de uitstoot en belasting te beperken.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel