Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Raad van State gevraagd besluit rechtbank Roermond inzake NGB te schorsen

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft hoger beroep in gesteld bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechter in Roermond, die de vergunning van Kuijpers Kip (onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf) met wat aanpassingen goedkeurde (zie hier het artikel over de uitspraak van de rechter). Tevens is verzocht om schorsing van het besluit van de rechter.

Informatieavond gezondheidseffecten Intensieve Veehouderij Horst aan de Maas: nog veel vragen te beantwoorden

Projecten & onderwerpen: 

Aanvankelijk was er een themabijeenkomst over de gezondheidseffecten van de Intensieve Veehouderij (IV) op omwonenden aangekondigd. Naar aanleiding van het publiceren van een rapport van het RIVM over dat onderwerp. Het bleek uiteindelijk “slechts” een informatiebijeenkomst te zijn. En de informatie werd verstrekt door een medewerker van Alterra (Wageningen Universiteit), medewerkers van de GGD Limburg Noord en een boer. De belangenorganisaties van omwonenden die te maken hebben met de overlast van de IV stonden vreemd genoeg niet op de lijst van sprekers. Daarom nodigden zij zichzelf uit.

Brede maatschappelijke steun voor rijksnormen bescherming gezondheid

Projecten & onderwerpen: 

Natuur- en milieuorganisaties en burgergroeperingen willen dat de rijksoverheid de gezondheid van burgers beter beschermt. Ze pleiten voor een basisbeschermingsniveau waarvan gemeenten niet kunnen afwijken. Dit stellen ze in een reactie op de ontwerp-algemene maatregelen van bestuur, behorende bij de nieuwe Omgevingswet.

Grote opkomst boeren & burgers in Den Haag!

Projecten & onderwerpen: 

Donderdag 6 oktober vond een unieke gebeurtenis plaats. Bijna 200 boeren en burgers sprongen samen op de bres voor duurzame boeren! Daaronder waren bijna 50 leden en volgers van Milieudefensie.

Uitbreiding megakalvermesterij mag: klap voor Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 

In Grubbenvorst aan de Losbaan mag kalvermester Klopman  uitbreiden van 1.200 naar 2.500 kalveren. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State op het beroep dat Behoud de Parel en twee andere partijen tegen de vergunning hadden ingesteld. De uitspraak vond plaats in het kader van de verleende Natuurbeschermingswetvergunning.

Het bezwaar van Behoud de Parel werd op 7 april van dit jaar bij de hoogste bestuursrechter, de Raad van State in Den Haag behandeld en woensdag 28 september volgde de uitspraak.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel